Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansų ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Financial economist

Kodas

263105

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką ekonomisto kvalifikaciją baigus ekonomikos profesinio bakalauro programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti, vertinti, planuoti ir prognozuoti ūkio subjekto veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • įmonės veiklos finansinė analizė ir prognozės, ataskaitos vadovybei;
 • biudžetų sudarymas ir kontrolė;
 • projektų ekonominis vertinimas;
 • finansinių ataskaitų akcininkams, kreditoriams ir mokesčių inspektoriams rengimas;
 • apskaitos sistemų tobulinimas.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti finansų ekonomistu privačiose ar valstybinėse įmonėse bei jų padaliniuose, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse. Gali dirbti individualiai – teikti finansų konsultacijas, rengti prognozes, atlikti analizes.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos, taikomosios informacinės programos, Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, apskaita, analize, finansinės, investicinės veiklos vertinimu.
Profesinės perspektyvosGali dirbti finansų ekonomistu. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau – tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis finansų srities koleginis arba universitetinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų