Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemės ūkio ekonomistas

Pavadinimas anglų kalba

Agricultural economist

Kodas

263103

Pogrupio pavadinimas

Ekonomistai

Pogrupio kodas

2631

Pogrupio aprašymas

​Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.

Atliekamos užduotys:

 • ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
 • rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
 • ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
 • konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
 • pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
 • veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
 • matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
 • ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
 • politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
 • vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti ekonomisto kvalifikaciją baigus koleginių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

analizuoti ir teikti ekonomikos prognozes bei rekomendacijas žemės ūkio srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žemės ūkio produktų gamintojų elgsenos rinkoje analizė ir ekonominis jų sprendimų pagrindimas;
 • žemės ūkio politikos priemonių parinkimas konkrečiai institucijai;
 • žemės ūkio verslo planų sudarymas;
 • žemės ūkio ir maisto prekių rinkų analizavimas;
 • sudėtingų ekonomikos problemų sprendimas žemės ūkio ir maisto prekių gamybos, prekybos, agrarinės politikos ir susijusiose srityse;
 • nuolatinis ekonominės, statistinės ir socialinės informacijos rinkimas, sisteminimas ir analizės atlikimas;
 • naujų ekonomikos tendencijų žemės ūkio ir susijusiose veiklose nustatymas.
Potencialūs darbdaviaiVisos įmonės, įstaigos ir organizacijos, veikiančios žemės ūkio srityje – tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus.
Darbo priemonėskanceliarinės priemonės; biuro organizacinė technika; kompiuterinės apskaitos ir statistikos analizės programos; teisės aktai ir jų duomenų bazės; statistinės ataskaitos, analizės, planai.
Profesinės perspektyvosAsmuo, siekianti tobulėti, gali studijuoti kolegijose ar universitetuose pagal ekonomikos srities programas. Gali dirbti valstybinėse ir privačiose žemės ūkio organizacijose, bankuose ir kitose finansų institucijose, konsultavimo įstaigose, plėtoti savo verslą. Atsižvelgiant į atliekamo darbo kokybę, organizacinius gebėjimus, darbo patirtį, išsilavinimą, gali tapti padalinio ar firmos vadovu, gali dirbti valdymo institucijoje arba įsitraukti į mokslinę veiklą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kritinis ir analitinis mąstymas; gebėjimas planuoti ir prognozuoti; kūrybingumas; gebėjimas atlikti sudėtingus skaičiavimus, gerai suvokti matematinius simbolius; atidumas ir kruopštumas; patikimumas, pareigingumas, tvarkingumas, atsakingumas, lankstumas, motyvacija, pasitikėjimas savimi; gebėjimas sutelkti dėmesį ilgą laiką; nešališkumas, tolerantiškumas; komunikabilumas; organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės ar koleginės studijos) ekonomikos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų