Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Bibliografas

Pavadinimas anglų kalba

Bibliographer

Kodas

262205

Pogrupio pavadinimas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Pogrupio kodas

2622

Pogrupio aprašymas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys:

 • susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra;
 • knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos;
 • bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas;
 • bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas;
 • medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams;
 • bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius;
 • informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti artimą bibliotekininko kvalifikaciją baigus koleginių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sukaupus informaciją sudaryti jos šaltinių rodykles, rašyti anotacijas bei atlikti jų kritinę ir mokslinę analizę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vartotojų informacinis aptarnavimas identifikuojant jų informacinius poreikius, padedant surasti tiek konkretų dokumentą, tiek ir reikalingą informaciją tam tikra tema ar klausimais, informacijos šaltinių užsakymas ir gavimas;
 • vartotojų gebėjimų savarankiškai ieškoti informacinių šaltinių ir naudotis technologijomis ugdymas, mokymas naudotis bibliotekų elektroniniais katalogais;
 • duomenų bazių atranka ir prenumeravimas, informacijos apie jas parengimas ir viešinimas, gyventojų naudotis duomenų bazėmis mokymų organizavimas;
 • kraštotyros veiklos organizavimas: kraštotyrinės informacijos atranka/kraštotyros fondo formavimas, kaupimas ir saugojimas, analizavimas, kraštotyros bibliografinių rodyklių rengimas, renginių ir parodų organizavimas, kitų bibliotekų arba bibliotekos filialų darbuotojų kraštotyros klausimais konsultavimas;
 • bibliografinių sąrašų ar rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą.
Potencialūs darbdaviaiViešosios, akademinės, mokyklų, specialiosios ir pan. bibliotekos, informacijos tarnybos, centrai, kultūros, informacijos valdymo institucijos.
Darbo priemonėsspecialios katalogavimo ir dalykinimo programos, modernios informacijos ir komunikacijos technologijos ir programos, elektroninės informacijos duomenų bazės (elektroniniai katalogai, specializuotos duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti įvairiose bibliotekose, informacijos centruose, kultūros bei informacijos valdymo institucijose bibliografu. Gali studijuoti socialinių mokslų studijų srities informacijos paslaugų ar komunikacijos ir informacijos krypčių koleginėse studijose ir įgyti bibliotekininkystės ir informacijos profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, bibliotekininko kvalifikaciją arba universitetinėse studijų programose įgyjant bibliotekininkystės ir informacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau galima studijuoti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, kūrybingumas, tolerantiškumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų