Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Bibliotekininkas

Pavadinimas anglų kalba

Librarian

Kodas

262204

Pogrupio pavadinimas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Pogrupio kodas

2622

Pogrupio aprašymas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys:

 • susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra;
 • knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos;
 • bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas;
 • bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas;
 • medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams;
 • bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius;
 • informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

bibliotekininkas, įgyjama baigus koleginių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kaupti, tvarkyti, sisteminti ir saugoti informaciją bibliokoje teikiant ją panaudai ir viešinant, organizuojant kultūrines ir edukacines programas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bet kokiu būdu, forma ir laikmena pateikiamos informacijos (knygos, periodinės spaudos, rankraščių, natų, mikrokopijų, garsinių, regimųjų, kartografinių, vaizdinių, elektroninių, skaitmeninių ir kt.) kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas ir prieigos užtikrinimas;
 • bibliotekos fondo formavimas: naujų dokumentų rinkos stebėsena, dokumentų atranka pagal bibliotekos funkcijas, profilį ir vartotojų poreikius, dokumentų užsakymas ir įsigijimas;
 • naujai gautų dokumentų aprašymas pagal nustatytas taisykles, dokumentų suskirstymas pagal turinį ir kitus požymius, šių duomenų įtraukimas į elektroninius bibliotekos katalogus, tokiu būdu užtikrinant efektyvią informacijos paiešką;
 • edukacinių, laisvalaikio programų, knygų pristatymo renginių ir susitikimų su autoriais organizavimas;
 • šalies arba krašto dokumentinio paveldo kaupimas, saugojimas, tyrinėjimas, esant būtinybei – restauravimas ir konservavimas, skaitmeninimas, jo aktualinimas ir populiarinimas.
Potencialūs darbdaviaiAkademinės, viešosios, technikos, medicinos, mokyklos bibliotekos.
Darbo priemonėsSpecialios katalogavimo ir dalykinimo programos, modernios informacijos ir komunikacijos technologijos ir programos, modernios bibliotekinės technologijos (knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos priemonės), elektroninės informacijos duomenų bazės (elektroniniai katalogai, specializuotos duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti bibliotekininku įvairiose šalies rajonų, apskričių ar nacionalinėse bibliotekose. Įgijęs daugiau patirties, kėlęs kvalifikaciją įvairiuose kursuose ar įgijęs atitinkamos krypties universitetinių studijų magistro laipsnį gali vadovauti kitų bibliotekininkų darbui.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, kūrybingumas, gebėjimas aiškiai ir sklandžiai reikšti savo mintis, tolerantiškumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės arba universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga