Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verslo informacijos paslaugų specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Business information services professionals

Kodas

262202

Pogrupio pavadinimas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Pogrupio kodas

2622

Pogrupio aprašymas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys:

 • susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra;
 • knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos;
 • bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas;
 • bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas;
 • medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams;
 • bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius;
 • informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):teikti interesantams kokybiškas verslo informacines ir konsultacines paslaugas naudojant įvairias duomenų bazes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • verslo informacijos šaltinių analizavimas, sisteminimas;
 • valdymo, verslo sprendimams priimti reikalingos informacijos paieška, kaupimas ir apdorojimas bei pateikimas besikreipiantiems vartotojams;
 • verslo informacijos srautų organizavimas ir koordinavimas planuojant ir valdant informacinius procesus, organizuojant ir palaikant verslo komunikaciją;
 • verslo duomenų vientisumo, teisinės ir techninės apsaugos užtikrinimas;
 • informacinių ir komunikacinių procesų organizacijoje tyrimas;
 • informacinės aplinkos audito atlikimas, organizacijos reprezentavimas.
Potencialūs darbdaviaiInformacijos centrai, valstybinės ir viešosios įstaigos, verslo organizacijos, struktūriniai informacijos padaliniai verslo ir valstybinėse institucijose.
Darbo priemonėsModernios informacijos ir komunikacijos technologijos ir programos, elektroninės informacijos duomenų bazės (elektroniniai katalogai, specializuotos duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti organizacijose verslo informacijos vadybininku, projektų vadovu, konsultantu ir referentu informacinio aptarnavimo srityje. Vėliau galima studijuoti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose. Kvalifikaciją gali tobulinti įvairiuose kursuose, darbe.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas bendradarbiauti ir bendrauti, iniciatyvumas, kantrumas, kruopštumas, atidumas, kūrybingumas, gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti, gebėjimas organizuoti savo ir kitų veiklas, savarankiškumas, užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų