Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dokumentuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Documentalist

Kodas

262201

Pogrupio pavadinimas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Pogrupio kodas

2622

Pogrupio aprašymas

Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai renka, atrenka, tobulina, tvarko ir prižiūri bibliotekų kolekcijas ir kitas informacijos saugyklas, organizuoja ir kontroliuoja kitas bibliotekų paslaugas ir teikia informaciją skaitytojams. Atliekamos užduotys:

 • susistemintų knygų, periodinių ir kitų spausdintų leidinių arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių kolekcijų rengimas, pildymas ir priežiūra;
 • knygų ir kitų spausdintų arba garsinių ir vaizdinių, taip pat skaitmeninių dokumentų įsigijimo pasirinkimas ir rekomendacijos;
 • bibliotekos dokumentų tvarkymas, klasifikavimas ir katalogų rengimas;
 • bibliotekos knygų skolinimo ir tarpbibliotekinių mainų paslaugų, informacijos tinklų valdymas;
 • medžiagos paieška ir informacijos, gaunamos iš pačios kolekcijos arba remiantis bibliotekų ar informacijos tinklų sistemomis, teikimas verslo ar kitiems užsakovams;
 • bibliotekų ir informacijos paslaugų tyrimas, analizė ar keitimas, atsižvelgiant į kintančius skaitytojų poreikius;
 • informacijos saugojimo, tvarkymo, klasifikavimo ir paieškos sistemų ir koncepcinių modelių kūrimas ir įgyvendinimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • fizinė, elektroninė ir interaktyvioji informacijos paieška, tarpbibliotekiniai mainai ir kitos funkcijos, kad skaitytojai galėtų naudotis bibliotekų dokumentais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):dokumentuoti bibliotekose esančias specializuotas sistemas bei duomenų bazes (tarp jų ir prenumeruojamas).
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sistemų ir taikomosios programinės įrangos techninės dokumentacijos (naudotojo pagalbos, naudotojo vadovų, mokymo vadovų ir kt.) rengimas;
 • informacinių bibliotekos sistemų dokumentavimas, naudotojų mokymai;
 • bibliografinių nuorodų tvarkymo programų testavimas ir dokumentavimas;
 • bibliotekos prenumeruojamų užsienio duomenų bazių dokumentavimas.
Potencialūs darbdaviaiInformacijos centrai, valstybinės ir viešosios įstaigos, verslo organizacijos, struktūriniai informacijos padaliniai verslo ir valstybinėse institucijose.
Darbo priemonėsSpecialios katalogavimo ir dalykinimo programos, modernios informacijos ir komunikacijos technologijos ir programos, modernios bibliotekinės technologijos (knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos priemonės), elektroninės informacijos duomenų bazės (elektroniniai katalogai, specializuotos duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosTurint atitinkamos krypties koleginių ar universitetinių studijų bakalauro išsilavinimą (fizinių ar technologijų mokslų studijų srities informatikos ar informatikos inžinerijos krypties ir pan.), studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose. Dokumentuotojai gali dirbti dokumentuotojais bibliotekose, informacijos centruose ir pan.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas bendradarbiauti ir bendrauti, iniciatyvumas, kruopštumas, atidumas, gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti, gebėjimas organizuoti savo ir kitų veiklas, savarankiškumas, užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų