Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Muziejininkas

Pavadinimas anglų kalba

Museologist

Kodas

262103

Pogrupio pavadinimas

Archyvų ir muziejų specialistai

Pogrupio kodas

2621

Pogrupio aprašymas

Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys:

 • dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais;
 • rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti;
 • kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas;
 • meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra;
 • muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
 • tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas;
 • parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
 • archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kaupti, saugoti ir eksponuoti reikšmingus ir unikalius meno ar istorijos eksponatus, materialines vertybes bei juos populiarinti naudojant modernias, interaktyvias komunikacines ir informacines technologijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
 • meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų organizavimas, tobulinimas ir priežiūra muziejuose ir meno galerijose;
 • muziejaus lankytojų priėmimas, konsultavimas, informacijos apie ekspozicijas suteikimas;
 • įvairių ekskursijų, renginių, edukacinių programų vedimas naudojant įgytas vadybos, komunikacijos, edukologijos ar kt. žinias;
 • muziejaus eksponatų skaitmeninimas;
 • projektų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms, kūrimas ir organizavimas.
Potencialūs darbdaviaiNacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių, žinybiniai ir privatūs muziejai, paveldosaugos institucijos.
Darbo priemonėsArcheologinę, istorinę, meninę, etnografinę, religinę, mokslinę, memorialinę ar kitokią kultūrinę vertę turintys autentiški eksponatai bei gamtos raidą atspindintys eksponatai, modernios informacijos ir komunikacijos technologijos, kopijavimo ir skenavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosMuziejininkas ne tik kaupia, apskaito, saugo, restauruoja, tyrinėja ir eksponuoja muziejines vertybes, bet ir daug bendrauja su įvairaus amžiaus žmonėmis, rengia jiems ekskursijas, edukacines programas, organizuoja projektus taip populiarindamas eksponatus. Gali studijuoti istorijos, archeologijos, filologijos, meno ar pan. bakalauro studijų programas universitete, po to studijas pratęsti panašių krypčių magistro studijų programose (pavyzdžiui, paveldosaugos).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):

atitinkantis muziejaus pakraipą išprusimas (gamtos, techninis, meninis, kultūrinis, istorinis ar pan.), atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas, pareigingumas, gebėjimas kultūringai ir mandagiai bendrauti, sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, užsienio kalbų mokėjimas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų