Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fondų saugotojas

Pavadinimas anglų kalba

Custodian fund

Kodas

262102

Pogrupio pavadinimas

Archyvų ir muziejų specialistai

Pogrupio kodas

2621

Pogrupio aprašymas

Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys:

 • dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais;
 • rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti;
 • kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas;
 • meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra;
 • muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
 • tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas;
 • parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
 • archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti nacionalinių, respublikinių ir savivaldybių muziejų rinkinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksponatų apskaita, jų būklės priežiūra, planinis tikrinimas bei saugojimas naudojant modernias šiuolaikines informacines technologijas;
 • bendradarbiaujant su kitais specialistais tinkamas (atsižvelgiant į temas ir siekiamus tikslus) ekspozicijų ir parodų sudarymas;
 • muziejinių vertybių skaitmeninimas;
 • vadovavimas eksponatų konservavimo ir restauravimo darbams (jeigu institucijoje nėra restauravimo skyriaus ar dirbtuvių);
 • defektinių aktų (smulkiai aprašant sužalojimo priežastį ir pobūdį) dėl pažeisto eksponato surašymas ir tolesnė kontrolė  atliekant restauravimo darbus;
 • kontroliavimas, kad ilgalaikiam saugojimui perduoti ar priimti eksponatai būtų grąžinami aktuose numatytais terminais;
 • konsultacijų teikimas, lankytojų aptarnavimas remiantis savo turima kompetencija;
 • efektyvus valstybinių kolekcijų valdymo užtikrinimas.
Potencialūs darbdaviai

Nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai.

 

Darbo priemonėsEksponatai ir muziejinės vertybės, modernios informacijos ir komunikacijos technologijos, kopijavimo ir skenavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosFondų saugotojas dirba nacionaliniuose, respublikiniuose ir savivaldybių muziejuose. Jis yra muziejaus vadovo pavaduotojas, kuris atsakingas už muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą. Gali studijuoti istorijos, archeologijos, filologijos, meno ar pan. bakalauro studijų programas universitete, po to studijas pratęsti panašių krypčių magistro studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):meninis, kultūrinis, istorinis išprusimas, atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas, pareigingumas, gebėjimas kultūringai bendrauti..
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų