Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Archyvaras

Pavadinimas anglų kalba

Archivist

Kodas

262101

Pogrupio pavadinimas

Archyvų ir muziejų specialistai

Pogrupio kodas

2621

Pogrupio aprašymas

​Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti. Atliekamos užduotys:

 • dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais;
 • rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti;
 • kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas;
 • meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra;
 • muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
 • tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas;
 • parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
 • archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-04

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, baigus universitetinę archyvistikos studijų programą, galima įgyti archyvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kaupti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, turinčius istorinę, mokslinę, kultūrinę ir kitokią išliekamąją vertę.

 

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • archyvo veiklos organizavimas, kontroliavimas ir koordinavimas;
 • medžiagos į archyvą priėmimas, rūšiavimas,  skenavimas, išdavimas, saugojimas;
 • kompiuterinės technikos ir šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas užtikrinant kaupiamų objektų saugumą ir išlaikymą;
 • saugomų dokumentų būklės kontroliavimas, esant būtinumui, jų atkūrimo organizavimas;
 • dokumentų šifravimas, sisteminimas, aprašymas pagal nustatytą tvarką
 • nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinių aprašymų rengimas siekiant užtikrinti greitą paiešką ir prieinamumą;
 • ateinančių metų dokumentacijos plano rengimas, einamųjų metų dokumentacijos plano papildymas;
 • perdavimas nuolat saugomų dokumentų toliau saugoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nurodytam archyvui;
 • duomenų ir dokumentų teikimas Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS);
 • metodinės pagalbos teikimas rengiant administracijos padalinių /įstaigų dokumentų nomenklatūrą ir kontroliuoja jos taikymą formuojant bylas.
Potencialūs darbdaviaiValstybiniai, privatūs archyvai, viešojo sektoriaus įstaigos ir institucijos.
Darbo priemonėsModernios informacijos ir komunikacijos technologijos, kopijavimo ir skenavimo priemonės, elektroninio archyvo informacinės sistemos, elektroninių dokumentų rengimo ir valdymo programos.
Profesinės perspektyvosArchyvistikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti administracijos, verslo ir rašytinio paveldo dokumentacijos vadybininko darbą. Ją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal archyvistikos studijų programą. Studijas galima tęsti Komunikacijos magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, taktiškumas, mandagumas, kruopštumas, sąžiningumas, pareigingumas, darbštumas, gebėjimas kultūringai bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginis ar universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų