Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tyrėjas

Pavadinimas anglų kalba

Investigator

Kodas

261913

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Pogrupio kodas

2619

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti teisės specialistai atlieka kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas.

Atliekamos užduotys:

  • konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais;
  • teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas;
  • nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas;
  • nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

žmogaus teisių ir laisvių apsauga, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, neatidėliotinos pagalbos teikimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencija;
  • nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų tyrimas ir atskleidimas;
  • viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas;
  • neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;
  • bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
Potencialūs darbdaviaiPolicijos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos, teritorinės policijos įstaigos, policijos profesinio mokymo įstaiga, specializuotos policijos įstaigos.
Darbo priemonėsKonstitucija, Policijos veiklos įstatymas, kiti teisės aktai, tarnybinis pažymėjimas, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, policijos duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosTyrėjo kvalifikacija gali būti tobulinama kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat į tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose. Tyrėjas, įgijęs aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir turintis atitinkamą stažą, gali būti paskirtas Policijos departamento tarnybos, specializuotos policijos įstaigos ar teritorinės policijos įstaigos arba policijos profesinio mokymo įstaigos vadovu, Policijos generaliniu komisaru.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, bendravimo gebėjimai, gebėjimas savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą, gebėjimas spręsti praktines problemas ir situacijas, siekimas tobulinti profesinę veiklą, gebėjimas dirbti su informacija ir informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų