Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Notaras

Pavadinimas anglų kalba

Notary

Kodas

261912

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Pogrupio kodas

2619

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti teisės specialistai atlieka kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais;
 • teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas;
 • nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas;
 • nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų, įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sandorių tvirtinimas;
 • paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas;
 • dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo, parašų dokumentuose tikrumo liudijimas;
 • dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas;
 • testamentų saugojimas;
 • fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas;
 • vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims perdavimas;
 • vekselių ir čekių protestavimas;
 • dokumentų dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo surašymas ir tvirtinimas;
 • veiklos dokumentų saugojimas įstatymų nustatyta tvarka.
Potencialūs darbdaviaiNotaro biuras.
Darbo priemonėsKonstitucija, kiti teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, dokumentų archyvas, notaro antspaudas, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, internetas, notarinis registras.
Profesinės perspektyvosVeiklai vykdyti notaras turi įsteigti notaro biurą. Du ir daugiau notarų, einančių pareigas toje pačioje savivaldybėje, gali turėti vieną bendrą notarų biurą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba įstatymams ir valstybei, tvirti moraliniai įsitikinimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nepriklausomumas, atidumas detalėms, kruopštumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip vienerių metu buvimas kandidatu į notarus (asesoriumi), notaro kvalifikacinio egzamino išlaikymas. Teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, turi ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką arba turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą, išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų