Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konsulas

Pavadinimas anglų kalba

Consul

Kodas

261904

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Pogrupio kodas

2619

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti teisės specialistai atlieka kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais;
 • teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas;
 • nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas;
 • nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užmegzti konsulinius santykius tarp atstovaujamosios ir priimančiosios valstybių, vykdyti konsulines funkcijas, ginti atstovaujamosios valstybės piliečių ir juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • atstovaujamosios valstybės, jos piliečių ir juridinių asmenų interesų gynimas priimančiojoje valstybėje laikantis tarptautinės teisės normų;
 • prekybinių, ekonominių, kultūrinių ir mokslinių ryšių plėtojimas;
 • informacijos apie priimančiosios valstybės prekybinį, ekonominį, kultūrinį ir mokslinį gyvenimą bei įvykius rinkimas, perdavimas;
 • pasų ir kelionės dokumentų išdavimas atstovaujamosios valstybės piliečiams;
 • vizų ar atitinkamų dokumentų išdavimas asmenims, ketinantiems vykti į atstovaujamąją valstybę;
 • pagalba atstovaujamosios valstybės piliečiams ir juridiniams asmenims;
 • notarinių, civilinės registracijos ir panašių veiksmų atlikimas;
 • atstovavimas atstovaujamosios valstybės piliečiams ar to atstovavimo organizavimas priimančiosios valstybės teismuose ar kitose įstaigose;
 • teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimas.
Potencialūs darbdaviaiUžsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos užsienio valstybėse, užsienio valstybių konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje.
Darbo priemonėsTeisės aktai, konsulinis patentas, egzekvatūra (valstybės valdžios organo aktas, kuriuo kitos valstybės konsului suteikiama teisė eiti pareigas), atstovaujamosios valstybės vėliava ir herbas, mokslinė literatūra, konsulinis archyvas, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, internetas.
Profesinės perspektyvosGarbės konsulas, įgijęs darbo patirties, gali būti paskirtas generaliniu garbės konsulu, etatiniu konsulu. Etatinis konsulas, įgijęs darbo patirties, gali būti paskirtas etatiniu garbės konsulu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba įstatymams ir valstybei, etiškas elgesys, ryžtingumas, derybiniai gebėjimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nuovokumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, gebėjimas dirbti su informacija ir informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų