Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje)

Pavadinimas anglų kalba

Advisor (Diplomatic service)

Kodas

261901

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Pogrupio kodas

2619

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti teisės specialistai atlieka kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas.

Atliekamos užduotys:

  • konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais;
  • teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas;
  • nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas;
  • nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką daugiašalių santykių srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • ryšių tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos palaikymas;
  • atstovavimas Lietuvos Respublikos interesams;
  • Lietuvos Respublikos užsienio politikos uždavinių įgyvendinimas;
  • Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas;
  • informacijos apie užsienio valstybės politinį, ekonominį gyvenimą, apie tarptautinės organizacijos veiklą gavimas, rinkimas teisėtais būdais ir perdavimas;
  • informacijos apie Lietuvos Respubliką, jos politinę, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrą, papročius ir tradicijas platinimas.
Potencialūs darbdaviaiUžsienio reikalų ministerija, diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos užsienio valstybėse, užsienio valstybių konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje.
Darbo priemonėsTeisės aktai, mokslinė literatūra, dokumentų archyvas, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, internetas.
Profesinės perspektyvosKetverių metų stažą sukaupusiam patarėjui gali būti suteikiamas aukštesnis diplomatinis rangas (ministro patarėjo, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro, nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus). Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatiniai rangai suteikiami iki gyvos galvos.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba įstatymams ir valstybei, gebėjimas elgtis pagal protokolo ir etiketo normas, ryžtingumas, derybiniai gebėjimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nuovokumas politikoje, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, gebėjimas dirbti su informacija ir informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų