Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

Pavadinimas anglų kalba

Justice of the Supreme Administrative Court

Kodas

261213

Pogrupio pavadinimas

Teisėjai

Pogrupio kodas

2612

Pogrupio aprašymas

​Teisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesui.

Atliekamos užduotys:

 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo priėmimas;
 • atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja prisiekusieji;
 • nurodymai prisiekusiesiems del bylai taikytinų teisės normų;
 • parodymų įvertinimas ir svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu arba jo atsakomybės masto nustatymas;
 • nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo pateikimas;
 • teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės apie juos pateikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vykdyti teisingumą, valstybės vardu priimti sprendimus administracinėse bylose, formuoti vienodą administracinių teismų praktiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bylos parengimas teisminiam nagrinėjimui, bylos esmės atskleidimas;
 • apeliacinių skundų dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimas;
 • teisės aktų, teismų praktikos, teisinės literatūros analizavimas;
 • prašymų dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose nagrinėjimas;
 • teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas;
 • administracinių teismų praktikos taikant Europos Sąjungos teisės normas apibendrinimas, rekomendacijų teikimas.
Potencialūs darbdaviaiApeliacinis teismas, Aukščiausiasis Teismas, Konstitucinis Teismas. 
Darbo priemonėsKonstitucija, teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, mantija, ženklas su Lietuvos valstybės herbu, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosVyriausiojo administracinio teismo teisėjas gali būti paskirtas Apeliacinio teismo teisėju. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų stažą, gali būti paskirtas Aukščiausiojo Teismo teisėju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, tvirti moraliniai įsitikinimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nepriklausomumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, nuolatinis tobulėjimas, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip penkerių metų teisinio darbo stažas, pretendentų į teisėjus egzamino išlaikymas, ne mažesnis kaip ketverių metų apygardos administracinio teismo ar apygardos teismo teisėjo darbo stažas. Vyriausiojo administracinio teismo teisėju gali būti skiriamas ir teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, turintis ne mažesnį kaip aštuonerių metų teisinio pedagoginio darbo stažą.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų