Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apeliacinio teismo teisėjas

Pavadinimas anglų kalba

Judge of the Court of Appeal

Kodas

261203

Pogrupio pavadinimas

Teisėjai

Pogrupio kodas

2612

Pogrupio aprašymas

Teisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesui.

Atliekamos užduotys:

 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo priėmimas;
 • atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja prisiekusieji;
 • nurodymai prisiekusiesiems del bylai taikytinų teisės normų;
 • parodymų įvertinimas ir svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu arba jo atsakomybės masto nustatymas;
 • nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo pateikimas;
 • teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės apie juos pateikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vykdyti teisingumą, apeliacine tvarka peržiūrėti apygardų teismų sprendimus, nagrinėti prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • būtinų bylai parengti teisminiam nagrinėjimui veiksmų atlikimas;
 • faktinių bylos aplinkybių tyrimas, bylos esmės atskleidimas;
 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • bylos šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas;
 • duomenų, turinčių įrodomąją vertę, analizavimas ir įvertinimas byloje;
 • teisės aktų ir teisinės literatūros analizavimas;
 • teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarties, nutarimo ar įsakymo priėmimas ir paskelbimas.
Potencialūs darbdaviaiVyriausiasis administracinis teismas, Aukščiausiasis teismas, Konstitucinis Teismas.
Darbo priemonėsKonstitucija, teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, mantija, ženklas su valstybės herbu, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosApeliacinio teismo teisėjas gali būti paskirtas Vyriausiojo administracinio teismo teisėju. Apeliacinio teismo teisėjas, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų Apeliacinio teismo teisėjo stažą, gali būti paskirtas Aukščiausiojo Teismo teisėju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, nepriklausomumas, nešališkumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminis mąstymas, siekimas tobulinti profesinę veiklą, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, organizaciniai gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip penkerių metų teisinio darbo stažas, pretendentų į teisėjus egzamino išlaikymas, ne mažesnis kaip ketverių metų apygardos administracinio teismo ar apygardos teismo teisėjo darbo stažas. Apeliacinio teismo teisėju gali būti skiriamas ir teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, turintis ne mažesnį kaip aštuonerių metų teisinio pedagoginio darbo stažą.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų