Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teisėjas

Pavadinimas anglų kalba

Justice

Kodas

261202

Pogrupio pavadinimas

Teisėjai

Pogrupio kodas

2612

Pogrupio aprašymas

Teisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesui.

Atliekamos užduotys:

 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo priėmimas;
 • atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja prisiekusieji;
 • nurodymai prisiekusiesiems del bylai taikytinų teisės normų;
 • parodymų įvertinimas ir svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu arba jo atsakomybės masto nustatymas;
 • nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo pateikimas;
 • teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės apie juos pateikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vykdyti teisingumą, valstybės vardu priimti sprendimus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bylos parengimas teisminiam nagrinėjimui;
 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • teisių ir įpareigojimų nustatymas bylos šalims;
 • bylos duomenų, turinčių įrodomąją vertę, analizavimas ir įvertinimas;
 • teisės aktų, teismų praktikos ir teisinės literatūros analizavimas;
 • teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas.
Potencialūs darbdaviaiApylinkių teismai, apygardų teismai, Apeliacinis teismas, Aukščiausiasis Teismas, Vyriausiasis administracinis teismas, Konstitucinis teismas.
Darbo priemonėsKonstitucija, teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, mantija, ženklas su Lietuvos valstybės herbu, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosApylinkės teismo teisėjas gali atlikti hipotekos teisėjo funkcijas. Apylinkės teismo teisėjas, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą, gali būti skiriamas apygardos administracinio teismo ar apygardos teismo teisėju. Apygardos teismo tesėjas, turintis ne mažesnį kaip ketverių metų darbo stažą, gali būti paskirtas Apeliacinio teismo teisėju, Vyriausio administracinio teismo teisėju. Apygardos teismo teisėjas, turintis ne mažesnį kaip aštuonerių metų darbo stažą, gali būti paskirtas Aukščiausiojo Teismo teisėju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, tvirti moraliniai įsitikinimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nepriklausomumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, sisteminis mąstymas, nuolatinis tobulėjimas, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip penkerių metų teisinio darbo stažas, pretendentų į teisėjus egzamino išlaikymas. Nuo pretendentų į teisėjus egzamino atleidžiamas teisės krypties socialinių mokslų daktaras ir habilituotas daktaras.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų