Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konstitucinio Teismo teisėjas

Pavadinimas anglų kalba

Justice of the Constitutional Court

Kodas

261201

Pogrupio pavadinimas

Teisėjai

Pogrupio kodas

2612

Pogrupio aprašymas

​Teisėjai pirmininkauja civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesui.

Atliekamos užduotys:

 • vadovavimas teismo procesui ir pirmininkavimas bylos svarstymui;
 • darbo tvarkos taisyklių aiškinimas ir taikymas, taip pat sprendimų dėl įrodymų priimtinumo priėmimas;
 • atitinkamų šalių teisių ir įsipareigojimų nustatymas, taip pat bylose, kurias nagrinėja prisiekusieji;
 • nurodymai prisiekusiesiems del bylai taikytinų teisės normų;
 • parodymų įvertinimas ir svarstymas bylose, kurių nenagrinėja prisiekusieji, ir kaltinamojo ar atsakovo pripažinimas kaltu ar nekaltu arba jo atsakomybės masto nustatymas;
 • nuosprendžio dėl asmenų, kaltinamų baudžiamosiose bylose, priėmimas, padarytos žalos ar kito civilinio teisės gynimo būdo nustatymas ir teismo nurodymo pateikimas;
 • teisinių klausimų tyrimas ir nuomonės apie juos pateikimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

garantuoti Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą, nustatyta tvarka spręsti, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • bylų dėl įstatymų ir kitų Seimo aktų atitikimo Konstitucijai, Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams nagrinėjimas;
 • teismo posėdžiui teikiamos medžiagos bei dokumentų analizavimas;
 • dalyvavimas Seimo, jo komitetų ir komisijų posėdžiuose, Vyriausybės, Visuotinio teisėjų susirinkimo, prokuratūros bei kitų teisinių institucijų posėdžiuose;
 • būtinų bylai parengti teisminiam nagrinėjimui veiksmų atlikimas.
Potencialūs darbdaviaiTeismai, gali įkurti teisinių paslaugų kontorą, švietimo ir mokslo institucijos.
Darbo priemonėsKonstitucija, Konstitucinio Teismo įstatymas, kiti teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, mantija, ženklas su valstybės herbu, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosGali įkurti teisinių paslaugų kontorą, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas be egzamino ir atrankos gali būti paskirtas Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, Vyriausiojo administracinio teismo, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo ar apylinkės teismo teisėju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, nepriklausomumas, nešališkumas, objektyvumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitas mąstymas, gera atmintis, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, organizaciniai gebėjimai.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas ir ne mažesnis kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų