Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Antstolis

Pavadinimas anglų kalba

Bailiff

Kodas

261108

Pogrupio pavadinimas

Teisininkai

Pogrupio kodas

2611

Pogrupio aprašymas

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.

Atliekamos užduotys:

 • klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu;

 • teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas;

 • įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus;

 • rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrinėti bylą;

 • kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui;

 • trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas;

 • kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas;

 • teisinių ginčų sprendimas;

 • teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais;

 • tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

užtikrinti teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, konstatuoti faktines aplinkybes, vykdyti įkeisto turto aukcionus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • vykdomųjų dokumentų vykdymas;
 • faktinių aplinkybių konstatavimas;
 • dokumentų perdavimas, įteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • tarpininkavimas vykdant turtines prievoles;
 • turto saugojimas (administravimas) vykdymo procese;
 • konsultavimas teisės klausimais;
 • įkeisto turto realizavimas aukciono tvarka;
 • tarpininkavimas vykdant turtines prievoles;
 • duomenų ir informacijos apskaita, teikimas ir saugojimas.
Potencialūs darbdaviaiAntstolio kontoros, jungtinės antstolių kontoros.
Darbo priemonėsLietuvos Respublikos teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, antspaudas, depozitinė sąskaita, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, antstolių informacinė sistema.
Profesinės perspektyvosVeiklai vykdyti antstolis gali individualiai arba su kitais antstoliais sudaręs jungtinės veiklos sutartį įkurti antstolių kontorą. Antstolių kvalifikacijos kėlimą organizuoja Lietuvos antstolių rūmai, o koordinuoja Teisingumo ministerija.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba įstatymams ir valstybei, savikontrolė, gebėjimas bendrauti, mokėjimas derinti priešingus interesus, atsakingumas, objektyvumas, nešališkumas, gebėjimas dirbti su informacija, racionalus ir  sisteminis mąstymas, siekimas tobulinti profesinę veiklą, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas, ne trumpesnė kaip dveji metai antstolio padėjėjo praktika arba ne mažesnis nei penkerių metų teisinio darbo stažas ir viešo konkurso laimėjimas. Socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, laimėjęs viešą konkursą, gali būti skiriamas antstoliu be egzaminų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų