Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Prokuroras

Pavadinimas anglų kalba

Prosecutor

Kodas

261107

Pogrupio pavadinimas

Teisininkai

Pogrupio kodas

2611

Pogrupio aprašymas

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.

Atliekamos užduotys:

 • klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu;

 • teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas;

 • įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus;

 • rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrineti bylą;

 • kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui;

 • trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas;

 • kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas;

 • teisinių ginčų sprendimas;

 • teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais;

 • tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti ir vadovauti ikiteisminiam tyrimui, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, ginti asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ikiteisminio tyrimo organizavimas;
 • valstybinio kaltinimo palaikymas baudžiamosiose bylose;
 • nuosprendžių pateikimo vykdyti ir jų vykdymo kontroliavimas;
 • viešojo intereso gynimas;
 • asmenų pareiškimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas;
 • dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų prevencijos programas;
 • teisinės pagalbos prašymų užsienio valstybių įstaigoms ir tarptautinėms institucijoms teikimas ir vykdymas;
 • dalyvavimas teisėkūros procese.
Potencialūs darbdaviaiGeneralinė prokuratūra, apygardų prokuratūros, apylinkių prokuratūros.
Darbo priemonėsKonstitucija, Prokuratūros įstatymas, kiti teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosProkuroras, turintis ne mažesnį kaip trejų metų stažą, gali būti skiriamas į apygardos prokuratūros prokuroro pareigas. Prokuroras, turintis ne mažesnį kaip septynerių metų stažą, gali būti skiriamas į Generalinės prokuratūros departamento vyriausiojo prokuroro ir apygardos vyriausiojo prokuroro pareigas. Prokuroras, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų tarnybos prokuroru stažą, gali būti skiriamas generaliniu prokuroru ar generalinio prokuroro pavaduotoju.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, tvirti moraliniai įsitikinimai, nepriklausomumas, organizaciniai gebėjimai, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, siekimas tobulinti profesinę veiklą, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip trejų metų teisinio darbo stažas ir pretendentų į prokurorus egzamino išlaikymas. Nuo pretendentų į prokurorus egzamino atleidžiamas asmuo, išlaikęs pretendento į teisėjus egzaminą ar turintis teisės krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro laipsnį.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų