Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teisininkas

Pavadinimas anglų kalba

Lawyer

Kodas

261103

Pogrupio pavadinimas

Teisininkai

Pogrupio kodas

2611

Pogrupio aprašymas

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.

Atliekamos užduotys:

 • klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu;

 • teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas;

 • įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus;

 • rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrineti bylą;

 • kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui;

 • trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas;

 • kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas;

 • teisinių ginčų sprendimas;

 • teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais;

 • tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

teisininkas, kvalifikacija įgyjama baigus teisės srities studijų programas aukštosiose mokyklose.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

spręsti konkrečias praktines teisės problemas taikant teisės sistemos žinias, norminius teisės aktus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • teisės aktų paieška ir apskaita;
 • teisės normų taikymas;
 • teisinių dokumentų rengimas;
 • konsultavimas konkrečiais teisiniais klausimais;
 • teisinis įmonių ir įstaigų veiklos administravimas.
Potencialūs darbdaviaiTeismai, advokatų kontoros, antstolių kontoros, notarų biurai, muitinė, smulkios, vidutinės ir stambios viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organizacijos.
Darbo priemonėsLietuvos Respublikos teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosAukštojo neuniversitetinio išsilavinimo teisininkas gali dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnu, muitinės tarnautoju, personalo tarnybos specialistu, antstolio padėjėju, notaro padėjėju,  tarnautoju apskrities viršininko administracijos ir  savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose  teritoriniuose  padaliniuose bei  teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinių skyrių pensijų poskyriuose, teisininku privačiose organizacijose. Stažą sukaupęs ir tobulėjantis aukštojo universitetinio išsilavinimo teisininkas gali dirbti teisėju, advokatu, antstoliu, notaru.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, moralės normų ir socialinių vertybių suvokimas ir laikymasis, mokėjimas derinti priešingus interesus, racionalus ir sisteminis mąstymas, gebėjimas spręsti praktines problemas ir situacijas, socialinis aktyvumas, nuolatinis tobulėjimas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas dirbti su informacija ir informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos) teisinis išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų