Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Advokatas

Pavadinimas anglų kalba

Advocate

Kodas

261101

Pogrupio pavadinimas

Teisininkai

Pogrupio kodas

2611

Pogrupio aprašymas

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.

Atliekamos užduotys:

 • klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu;

 • teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas;

 • įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus;

 • rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrinėti bylą;

 • kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui;

 • trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas;

 • kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas;

 • teisinių ginčų sprendimas;

 • teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais;

 • tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

LR reglamentuojama profesija (direktyva 2005/36/EB);

Advokatu gali dirbti asmuo, turintis teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atlikęs ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką, išlaikęs advokato kvalifikacinį egzaminą (Žin., 2004, Nr.50-1632 „Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas", paketimai (Žin., 2007, Nr. 4-156, Žin., 2006, Nr. 72-2695, Žin., 2005, Nr. 88-3296, Žin., 2008, Nr. 50-1843).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti teisines paslaugas, nagrinėti įstatymų taikymo aplinkybes, ginti bei atstovauti klientų interesus sprendžiant teisės klausimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • teisės aktų paieška ir analizavimas;
 • teisės normų taikymas;
 • teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas;
 • konsultavimas teisės klausimais;
 • atstovavimas teisės klausimais;
 • gynyba bei atstovavimas bylų procese;
 • tarpininkavimas ir taikinimo procedūrų organizavimas;
 • arbitravimas ginčų sprendime;
 • bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, patentinio patikėtinio paslaugų teikimas;
 • veiklos dokumentų saugojimas įstatymų nustatyta tvarka.
Potencialūs darbdaviaiAdvokatų kontoros, advokatų profesinės bendrijos, smulkios, vidutinės ir stambios viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organizacijos, mokslo ir studijų institucijos.
Darbo priemonėsLietuvos Respublikos teisės aktai, mokslinė literatūra teisės tematika, mantija, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosStažą sukaupęs ir tobulėjantis advokatas gali tapti advokatų kontoros partneriu, taip pat gali individualiai ar partnerystės pagrindais įsteigti advokatų kontorą, profesinę advokatų bendriją.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, gebėjimas bendrauti, mokėjimas derinti priešingus interesus, atsakingumas, lankstumas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, sisteminis mąstymas, siekimas tobulinti profesinę veiklą, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, lojalumas klientui.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip penkerių metų teisinio darbo stažas arba ne trumpesnė kaip dviejų metų advokato padėjėjo praktika ir išlaikytas advokato kvalifikacinis egzaminas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų