Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterijos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Computer engineer

Kodas

252906

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

Pogrupio kodas

2529

Pogrupio aprašymas

Šis pogrupis apima kitur grupėje „Duomenų bazių ir tinklų specialistai" nepriskirtus duomenų bazių ir tinklų specialistus. Pavyzdžiui, šis pogrupis apima informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistus.
Atliekamos užduotys:

 • planų, skirtų apsaugoti kompiuterių failams nuo atsitiktinio ar neteisėto pakeitimo, sunaikinimo ar atskleidimo, taip pat skirtų duomenų apdorojimo kritiniu atveju poreikiams tenkinti, rengimas;

 • naudotojų mokymas ir informuotumo apie saugumą sklaida, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir didinti serverio ir tinklo veiksmingumą;

 • naudotojų konsultavimas, siekiant aptarti tokius klausimus, kaip prieigos prie kompiuterių duomenų poreikiai, saugumo pažeidimai ir programų pokyčiai;

 • esamų kompiuterinių virusų ataskaitų stebėsena, siekiant nustatyti, kada reikia atnaujinti apsaugos nuo virusų sistemas;

 • kompiuterio saugumo failų keitimas, siekiant įdiegti naują programinę įrangą, ištaisyti klaidas ar pakeisti individualios prieigos statusą;

 • duomenų failų naudojimo stebėsena ir prieigos reguliavimas, siekiant apsaugoti kompiuterių failuose esančią informaciją;

 • rizikos vertinimas ir duomenų apdorojimo sistemos bandymas, siekiant užtikrinti, kad duomenų apdorojimas vykdomas, o saugumo priemonės veikia;

 • perduodamų duomenų kodavimas ir užkardų naudojimas, siekiant nuslėpti siunčiamą konfidencialią informaciją ir išvengti neteisėto skaitmeninių duomenų persiuntimo.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus atitinkamos krypties studijų programą.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti kompiuterių ir jų sistemų būseną, diagnozuoti bei šalinti gedimus ir užtikrinti kompiuterių tinklų saugumą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tyrimo metodų parinkimas, kompiuterių ir jų sistemų techninės ir programinės įrangos būsenos vertinimas bei modernizavimo poreikio nustatymas;
 • ekonomiškai ir technologiškai pagrįstų kompiuterių tinklų projektų kūrimas;
 • programinių bei techninių kompiuterių bei jų tinklų gedimų diagnozavimas bei šalinimas;
 • kompiuterių sistemų administravimas;
 • informacijos saugumo priemonių planavimas, koordinavimas bei diegimas;
 • programinės bei techninės įrangos parinkimas bei modifikavimas pagal įmonės poreikius;
 • techninių užduočių kompiuterių sistemų atnaujinimui ar diegimui rengimas;
 • vadovavimas techniniams kompiuterių sistemas prižiūrintiems darbuotojams.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, finansų institucijos, IT įmonės, ugdymo įstaigos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), speciali programinė įranga (grafinė, tekstų apdorojimo ir kt.), dalykinė literatūra, internetas, kopijavimo, spausdinimo technika, kanceliarinės priemonės, įrangos techniniai aprašai bei dokumentacija.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kompiuterijos inžinieriumi. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo gali studijas tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių konferencijų, mokymų, seminarų metu. Gali dirbti individualiai – teikti kompiuterių instaliavimo, priežiūros bei modernizavimo konsultacijas, steigti savo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai ir nuosekliai reikšti savo mintis, loginis, kritiškas ir konstruktyvus mąstymas, mandagumas, tolerantiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga