Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterių tinklo administratorius

Pavadinimas anglų kalba

Computer network administrator

Kodas

252305

Pogrupio pavadinimas

Kompiuterių tinklų specialistai

Pogrupio kodas

2523

Pogrupio aprašymas

Kompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia, valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį optimizuoja.
Atliekamos užduotys:

  • sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;

  • tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;

  • tinklų veikimo ir integruotos aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti;

  • specialiųjų įgūdžių taikymas padedant šalinti ir šalinant tinklų problemas ir valdant kritinius atvejus;

  • naujų ir atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai, priežiūra ir administravimas;

  • tinklų inventorizacijos procedūrų ir dokumentų rengimas bei priežiūra, taip pat tinklų gedimų nustatymo ir pašalinimo registravimas, tinklų tobulinimas ir keitimas, taip pat priežiūros instrukcijų rengimas;

  • tinklo duomenų srauto, taip pat aktyvumo, talpos ir naudojimo stebėsena, siekiant užtikrinti nuolatinį vientisumą ir optimalų tinklo veikimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti informatikos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas arba informatikos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį baigus kolegines studijų programas. ​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):aptarnauti organizacijų vietinius ar išplėtotus kompiuterių tinklus, vykdyti kasdienines vartotojų administravimo bei techninės ir programinės kompiuterių tinklų įrangos priežiūros funkcijas įvairiose darbo aplinkose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • techninės – programinės kompiuterių tinklų įrangos priežiūra (tinklų stabilaus darbo užtikrinimas, veikimo stebėjimas, gedimų, trikdžių nustatymas ir šalinimas);
  • kompiuterių tinklų tarnybų administravimas (operacijų valdymas, informacijos saugumo priemonių planavimas, koordinavimas ir diegimas, kokybės užtikrinimas, saugumo reikalavimų laikymasis);
  • kompiuterių tinklų naudotojų aptarnavimas (paslaugų pagal projektą ir instrukcijas teikimas, kokybės užtikrinimas, sprendimų įvertinimas etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu).
Potencialūs darbdaviaiValstybės, savivaldybių ar verslo įmonės, įstaigos ir organizacijos, savo veikloje naudojančios kompiuterių tinklus ar teikiančios tinklų priežiūros, administravimo paslaugas.
Darbo priemonėsTechninės ir programinės automatizuoto projektavimo ir dokumentavimo priemonės, kompiuteriai ir jų tinklų techninė, programinė įranga, duomenų bazės, interneto technologijos.
Profesinės perspektyvosGalima dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose kompiuterių tinklų administratoriumi, konsultantu tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas planuoti savo veiklą, dirbti individualiai arba komandoje ir jai vadovauti, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, mandagumas, tolerancija, savitvarda, domėjimasis informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų