Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinklo administratorius

Pavadinimas anglų kalba

Network administrator

Kodas

252201

Pogrupio pavadinimas

Sistemų administratoriai

Pogrupio kodas

2522

Pogrupio aprašymas

Sistemų administratoriai tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų veikimą ir saugumą.

Atliekamos užduotys:

 • kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos, įskaitant kompiuterių aparatinę įrangą, sistemų programinę įrangą, taikomųjų programų programinę įrangą ir visas konfigūracijas, priežiūra ir administravimas;

 • rekomendavimas atlikti pakeitimus, skirtus sistemų ir tinklų konfigūracijoms tobulinti, taip pat su tokiais pakeitimais susijusių aparatinės ir programinės įrangos reikalavimų nustatymas;

 • aparatinės ir programinės įrangos problemų nustatymas;

 • duomenų atsarginių kopijų darymas ir avarinis atkūrimas;

 • pagrindinių pultų valdymas, stebint kompiuterių sistemų ir tinklų veikimą ir koordinuojant kompiuterių tinklų prieigą ir naudojimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, diegti, prižiūrėti, remontuoti ir tobulinti kompiuterių tinklus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kompiuterių ir kompiuterių sistemų, skirtų informacijai perduoti arba apdoroti, planavimas, projektavimas, procesų kontrolė ir gamyba;
 • programinės kompiuterių įrangos, duomenų sandaros, duomenų bazių, algoritmų, dirbtinio intelekto ir robotų technikos kūrimas ir naudojimas;
 • duomenų žodyno ir duomenų bazių valdymo sistemų naudojimas, siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir apsaugą;
 • kompiuterių, jų išorinių įrenginių, skaičiavimo metodų ir programinės įrangos vertinimas, reikalingų patobulinimų nustatymas ir jų diegimas;
 • kompiuterių vartotojų poreikių analizavimas, siekiant nustatyti techninės ir programinės įrangos poreikius;
 • programinių specifikacijų rašymas, techninių ataskaitų ir instrukcijų vadovų, aprašančių vartojimo metodus ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos sudėtį, rengimas;
 • programinės įrangos, kontroliuojančios viso kompiuterio veikimą ir sujungiančios techninę įrangą su taikomąja programine įranga, kūrimas, rašymas, naudojimas ir modernizavimas;
 • ryšių tinklų, jungiančių skirtingus kompiuterių įrenginius, projektavimas ir įdiegimas;
 • patobulintų metodų ir priemonių, taip pat ir programavimo kalbų, kūrimas kompiuterių programinei įrangai rašyti, dokumentams tvarkyti ir naudoti.
Potencialūs darbdaviaiĮvairių sričių stambios, vidutinės ar smulkios privačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, finansų institucijos, IT įmonės, ugdymo įstaigos, telekomunikacijų bendrovės.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, internetas, duomenų apdorojimo programos (Excel, SPSS ir pan.), taikomosios informacinės programos (Word, PowerPoint ir kt.), programinė įranga (Microsoft Access, MSSQL ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti tinklo administratoriumi. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti padalinio vadovu. Kolegijos absolventas gali siekti universitetinio išsilavinimo pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – teikti konsultavimo paslaugas, susijusias su kompiuterių tinklų aptarnavimu ar kūrimu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, darbštumas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas bendrauti profesiniais klausimais anglų kalba, atsakingumas, puikus kompiuterio teikiamų galimybių išmanymas, greitas orientavimasis situacijoje, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų