Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (computer programming)

Kodas

251404

Pogrupio pavadinimas

Taikomųjų programų kūrėjai

Pogrupio kodas

2514

Pogrupio aprašymas

Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose.
Atliekamos užduotys:

 • programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;

 • esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams;

 • programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija;

 • programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;

 • techninių problemų, procesų ir sprendimų nustatymas ir pranešimas apie juos.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams kompiuterių programavimo srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose kompiuterių programavimo mokslo leidiniuose;
 • kompiuterių programavimo mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (kompiuterių koncepcijų rengimas ir tobulinimas, operacinių sistemų tobulinimas, duomenų bazių valdymas, dirbtinio intelekto kūrimas ir kt.);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • kompiuterių programavimo eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • kompiuterių programavimo mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • užsakomųjų tyrimų atlikimas ir verslo įmonių konsultavimas.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, internetas, speciali programinė įranga, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje,
lankstumas, domėjimasis naujovėmis, gebėjimas susikaupti, dėmesingumas, analitinis, loginis mąstymas, techniniai gebėjimai, erdvinis mąstymas, kruopštumas, kūrybingumas, matematiniai gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų