Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinierius programuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Engineer programer

Kodas

251403

Pogrupio pavadinimas

Taikomųjų programų kūrėjai

Pogrupio kodas

2514

Pogrupio aprašymas

Taikomųjų programų kūrėjai rašo ir prižiūri programuojamąjį kodą, nustatytą taikomųjų programų ir operacinių sistemų techninėse instrukcijose ir sąlygų aprašuose.
Atliekamos užduotys:

 • programos kodo, nustatyto instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, rašymas ir priežiūra pagal patvirtintus kokybės standartus;

 • esamų programų peržiūra, tvarkymas ar plėtra, siekiant didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams;

 • programų ir programinės įrangos bandymas, siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta reikiama informacija;

 • programos kūrimo dokumentų sudarymas ir rašymas;

 • techninių problemų, procesų ir sprendimų nustatymas ir pranešimas apie juos.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti giminišką informacinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją baigus profesinio mokymo programą.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, prižiūrėti ir atnaujinti kompiuterių programinę įrangą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės ar jos klientų poreikių programinei įrangai įvertinimas bei pasiūlymų įsigyti naują ar atnaujinti esamą programinę įrangą teikimas;
 • kompiuterių programinės įrangos kūrimas ar esamos programinės įrangos tobulinimas;
 • įvairių programų suderinimas bei reikalingų adaptacijų atlikimas;
 • programinės įrangos gedimų nustatymas bei jų remontas;
 • darbuotojų mokymas dirbti bei naudotis sukurtomis programomis;
 • duomenų apdorojimo ir kodavimo instrukcijų kūrimas;
 • saugumo programų bei įrangos instaliavimas bei reguliarus saugumo tikrinimas;
 • vadovavimas kompiuterių technikų darbui bei užduočių jiems formulavimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, gamybos bei įvairių pramonės šakų įmonės, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kompiuteriais bei jų programine įranga prekiaujančios ar ją prižiūrinčios įmonės.
Darbo priemonėsKompiuteriai, serveriai, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), dalykinė literatūra, internetas, kopijavimo, spausdinimo technika, kanceliarinės ir ryšio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti inžinieriumi programuotoju. Baigus informacinių sistemų technologijų studijų programą profesinio rengimo mokyklose studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulina mokymų, konferencijų metu. Gali dirbti individualiai – teikti programavimo bei programų priežiūros paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, anglų kalbos mokėjimas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, verslumas, puikus kompiuterio teikiamų galimybių išmanymas, greita reakcija, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų