Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Program analyst

Kodas

251205

Pogrupio pavadinimas

Programinės įrangos kūrėjai

Pogrupio kodas

2512

Pogrupio aprašymas

Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.
Atliekamos užduotys:

 • reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;

 • kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;

 • konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają;

 • programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui;

 • esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą;

 • vadovavimas programinės įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui;

 • operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas;

 • konsultavimasis su klientais dėl programinės įrangos sistemos priežiūros.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti giminišką informacinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją baigus profesinio mokymo programą.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti, prižiūrėti ir plėtoti įmonės naudojamas verslo programas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naudojamų verslo ir organizacinių programų kiekybinė ir kokybinė analizė;
 • naudojamų programų efektyvumo vertinimas bei rekomendacijų joms tobulinti teikimas;
 • strateginių planų, susijusių su programinės įrangos tobulinimu, rengimas;
 • įrenginių bei sistemų priežiūra, gedimų diagnozavimas bei šalinimas;
 • programinės įrangos atnaujinimo, tobulinimo bei priežiūros darbų sąmatų rengimas;
 • techninių programinės įrangos atnaujinimo, remonto ar tobulinimo užduočių rengimas;
 • programų efektyvumo vertinimo ataskaitų rengimas bei teikimas įmonės vadovams.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kompiuterių technika bei programine įranga prekiaujančios ar ją prižiūrinčios įmonės.
Darbo priemonėsBiuro įranga - kompiuteris, telefonas, internetas, taikomosios informacinės programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), duomenų bazių valdymo programos (Access ir pan.) klientų valdymo sistemų programos (Shelter2, Vtiger ir kt.), dalykinė literatūra, internetas, kopijavimo, spausdinimo technika, kanceliarinės ir ryšio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti programų analitiku. Baigus informacinių sistemų technologijų studijų programą profesinio rengimo mokyklose studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Gali dirbti individualiai – teikti konsultavimo paslaugas kompiuterių programinės įrangos diegimo, priežiūros bei atnaujinimo klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, gebėjimas dirbti komandoje, anglų kalbos mokėjimas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, verslumas, puikus kompiuterio teikiamų galimybių išmanymas, greita reakcija, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų