Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programinės įrangos inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Software engineer

Kodas

251202

Pogrupio pavadinimas

Programinės įrangos kūrėjai

Pogrupio kodas

2512

Pogrupio aprašymas

Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.
Atliekamos užduotys:

  • reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;

  • kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;

  • konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają;

  • programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui;

  • esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą;

  • vadovavimas programinės įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui;

  • operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas;

  • konsultavimasis su klientais dėl programinės įrangos sistemos priežiūros.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota
Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų