Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterių sistemų projektuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Computer systems designer

Kodas

251201

Pogrupio pavadinimas

Programinės įrangos kūrėjai

Pogrupio kodas

2512

Pogrupio aprašymas

Programinės įrangos kūrėjai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina reikalavimus esamai ar naujai programinei įrangai ir operacinėms sistemoms, jas kuria, tobulina, bando ir prižiūri, kad programinė įranga atitiktų šiuos reikalavimus.
Atliekamos užduotys:

 • reikalavimų programinei įrangai ir operacinėms sistemoms tyrimas, analizė ir vertinimas;

 • kompiuterinės programinės įrangos sistemų tyrimas, kūrimas ir tobulinimas;

 • konsultavimasis su inžinieriais, siekiant įvertinti aparatinės ir programinės įrangos sąsają;

 • programinės įrangos bandymo ir patikros procedūrų rengimas ir vadovavimas šiam darbui;

 • esamos programinės įrangos keitimas, siekiant ištaisyti klaidas, pritaikyti ją naujai aparatinei įrangai ar atnaujinti sąsajas ir gerinti veikimą;

 • vadovavimas programinės įrangos programavimo ir kūrimo dokumentų rengimui;

 • operacinių sistemų, ryšių aplinkos ir taikomųjų programų programinės įrangos priežiūros procedūrų vertinimas, tobulinimas, atnaujinimas ir atitinkamų dokumentų rengimas;

 • konsultavimasis su klientais dėl programinės įrangos sistemos priežiūros.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti programuotojo kvalifikaciją ar informatiko profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas. Informatikos bakalauro ar magistro, informatikos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti baigus universitetines studijų programas.​​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):projektuoti naujas ar adaptuoti veikiančias kompiuterių sistemas, skirtas elektroniniams duomenims apdoroti ir perduoti, procesams įvairiose veiklos srityse valdyti ir kontroliuoti.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kompiuterių sistemų kūrimo sąlygų suderinimas (vartotojo keliamų reikalavimų, techninių sąlygų ir parametrų, kuriems esant turi veikti sukurta sistema, analizė, poreikių, lūkesčių ir tikslų derinimas bei nustatymas);
 • naujų kompiuterių sistemų projektavimas (kompiuterių sistemų modeliavimas, naujų techninių, programinių sprendimų diegimas, kaštų ir naudos analizė, testavimas, derinimas, optimizavimas, problemų aiškinimasis ir šalinimas, pradinių reikalavimų koregavimas, duomenų saugumo užtikrinimas);
 • kompiuterių sistemos parengimas naudoti (sukurtos kompiuterių sistemos realių naudojimo galimybių pristatymas užsakovams, parengtos pareigybinės kompiuterinės sistemos programuotojų instrukcijos, aprašo duomenų struktūroms parengimas, apmokymas, taikymo problemų sprendimas).
Potencialūs darbdaviaiValstybės, savivaldybių ir verslo įmonės, dirbančios informacinių technologijų srityje.
Darbo priemonėsKompiuteriai, kompiuterių sistemų derinimo arba testavimo programos, vartotojo sietuvai ir kita kompiuterinė, programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGalima dirbti valstybės, savivaldybių ir verslo įmonėse, savo veikloje naudojančiose kompiuterių sistemas, kurioms reikia nuolatinio atnaujinimo ir tobulinimo arba teikiančioms kompiuterių sistemų kūrimo, projektavimo, atnaujinimo, konsultavimo šiais klausimais paslaugas. Galima tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Galima kurti verslą – organizuoti paslaugų teikimą steigiant įmonę arba individuliai pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):išradingumas, kūrybingumas, tvarkingumas, kantrumas, smalsumas, loginis mąstymas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, domėjimasis informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų