Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ekonominių informacinių sistemų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Economic information systems analyst

Kodas

251108

Pogrupio pavadinimas

Sistemų analitikai

Pogrupio kodas

2511

Pogrupio aprašymas

Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti.

Atliekamos užduotys:

 • konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;

 • verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė;

 • su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas;

 • atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas;

 • funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;

 • sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais;

 • kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir prižiūrėti ekonominės informacijos sistemas, jas pritaikyti įmonės reikmėms bei numatyti jų kontrolės sistemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ekonominių informacinių sistemų tikslų nustatymas įvertinus įmonės poreikius;
 • informacijos surinkimas bei informacinės sistemos duomenų pildymas;
 • naujų ekonominės informacijos sistemų kūrimas, esamų sistemų adaptavimas;
 • rekomendacijų tobulinti esamas ekonomines informacines sistemas teikimas;
 • ekonominės informacijos sistemų atnaujinimo, pildymo bei naudojimosi jomis procedūrų kūrimas;
 • ekonominės informacijos sistemose saugomų duomenų apsaugos užtikrinimas;
 • vartotojų konsultavimas ekonominės informacijos sistemų naudojimo klausimais;
 • ekonominės informacijos sistemų veiklos trikdžių nustatymas bei jų šalinimas;
 • ekonominių informacijos sistemų veiklos stebėjimas bei užtikrinimas, kad tokios sistemos veiktų tinkamai.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės gamybos ar prekybos įmonės bei jų padaliniai, valstybės įstaigos, verslo asociacijos, pramonės ir prekybos rūmai.
Darbo priemonėsKompiuteriai, telefonas, internetas, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), duomenų apdorojimo programos (SPSS, Excel ir kt.), dalykinė literatūra, internetas, kopijavimo, spausdinimo technika, kanceliarinės ir ryšio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti ekonominių informacinių sistemų analitiku. Baigus informacinių sistemų technologijų studijų programą profesinio rengimo mokyklose studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas. Gali dirbti individualiai – teikti konsultavimo ekonominių informacinių sistemų diegimo bei priežiūros klausimais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje, anglų kalbos mokėjimas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, verslumas, puikus kompiuterio teikiamų galimybių išmanymas, greita reakcija, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojamas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų