Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (computer systems/engineering)

Kodas

251105

Pogrupio pavadinimas

Sistemų analitikai

Pogrupio kodas

2511

Pogrupio aprašymas

Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;

 • verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė;

 • su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas;

 • atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas;

 • funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;

 • sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais;

 • kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams kompiuterių sistemų srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose kompiuterių sistemų mokslo leidiniuose;
 • kompiuterių sistemų mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • patentų registravimas Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas (kompiuterių koncepcijų, operacinių metodų kūrimas, tobulinimas);
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • kompiuterių sistemų eksperimentinės ir technologinės plėtros darbų skelbimas;
 • kompiuterių sistemų mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • kompiuterių sistemų metodų praktinio pritaikymo konsultacijos ir tyrimai.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų įranga, kompiuteris, internetas, speciali programinė įranga, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):lankstumas, analitinis, loginis, konstruktyvus mąstymas, gebėjimas argumentuoti, aiškiai formuluoti išvadas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis, techniniai gebėjimai, gera vaizduotė, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas susikaupti, dėmesingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų