Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterių sistemų analitikas

Pavadinimas anglų kalba

Computer system analyst

Kodas

251101

Pogrupio pavadinimas

Sistemų analitikai

Pogrupio kodas

2511

Pogrupio aprašymas

Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti.
Atliekamos užduotys:

  • konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;

  • verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė;

  • su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas;

  • atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas;

  • funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;

  • sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais;

  • kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-31

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota, galima įgyti programuotojo kvalifikaciją ar informatiko profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas. Informatikos bakalauro ar magistro, informatikos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti baigus universitetines studijų programas. ​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti tyrimus, skirtus kompiuterių sistemų plėtrai ir tobulinimui, analizuoti veikiančias sistemas, siūlyti jų tobulinimo sprendimus, vertinti naujai kuriamas kompiuterių sistemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • tyrimų atlikimas (duomenų rinkimas ir apdorojimas, eksperimentinė veikla, analizė, pokyčių prognozės, siūlymų ir rekomendacijų rengimas);
  • kompiuterių sistemų analizė (sistemos duomenų apdorojimo veiksmų ir rezultatų analizė, rezultatų atitikties poreikiams ir sistemos tikslams nustatymas, sistemos veikimo aprašų rengimas ir tobulinimo priemonių plano kūrimas, specifikacijų, aprašų, sistemų bandymo planų rengimas);
  • pasirengimas naujų sistemų kūrimui (poreikių ir lūkesčių vertinimas bei analizė, sistemos veikimo aplinkos specifikos įvertinimas, būdų optimaliems sistemos veikimo rezultatams pasiekti radimas ir rekomendavimas, projektuotojo konsultavimas, būsimos kompiuterių sistemos projekto vertinimas).
Potencialūs darbdaviaiValstybės, savivaldybių ir verslo įmonės, savo veikloje naudojančios kompiuterių sistemas ar teikiančios informacinių technologijų paslaugas kompiuterių sistemų, kompiuterių tinklų, programų kūrimo, diagnostikos, priežiūros ir vystymo srityse.
Darbo priemonėsKompiuteriai, kompiuterių tinklų įranga, įvairios operacinės sistemos (Unix ir Linux, Windows, Apple ir kt.), taikomosios programos, programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGalima tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Galima dirbti bankuose, transporto, sveikatos apsaugos ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Galima kurti verslą – organizuoti paslaugų teikimą steigiant įmonę arba individuliai pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kritinis, analitinis ir loginis mąstymas, komunikabilumas, darbštumas, atsakingumas, gebėjimas organizuoti darbą, dirbti individualiai ir komandoje, teorines žinias taikyti praktikoje, domėjimasis informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų