Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas

Pavadinimas anglų kalba

Sales representative (except IT and communication services)

Kodas

243301

Pogrupio pavadinimas

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai

Pogrupio kodas

2433

Pogrupio aprašymas

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai atstovauja bendrovėms, parduodančioms įvairias pramonės, medicinos ir farmacijos prekes bei paslaugas pramonės, verslo, profesionaliųjų paslaugų ir kitoms įmonėms.
Atliekamos užduotys:

 • galimų klienčių įmonių sąrašų sudarymas naudojant telefonų knygas ir kitus šaltinius;

 • žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes ir paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas;

 • lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse, siekiant nustatyti pardavimo galimybes ir jas panaudoti;

 • klientų poreikių ir finansinių galimybių vertinimas ir tinkamų prekių ar paslaugų rekomendavimas;

 • pasiūlymai dėl gaminio dizaino, kai prekės ar paslaugos turi būti pritaikytos kliento poreikiams;

 • ataskaitų ir pasiūlymų, pateikiamų per pardavimo pristatymą, kuriuo siekiama parodyti prekės ar paslaugos naudą, rengimas;

 • įrangos įrengimo ir priežiūros ar paslaugos sąnaudų vertinimas;

 • vartotojų poreikių pokyčių ir konkurentų veiklos stebėsena, taip pat šių pokyčių ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei;

 • kainų ir kredito terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas;

 • prekių pristatymo, įrangos įrengimo ir paslaugų teikimo organizavimas;

 • pardavimo ir prekių bei paslaugų paklausumo ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei;

 • klientų konsultavimas po pardavimo, siekiant užtikrinti pasitenkinimą, spręsti problemas ir nuolat teikti pagalbą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti įmonės ar jo padalinio prekybos veiklą, pardavinėti įmonės prekes ir paslaugas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • rinkos situacijos ir ūkio vystymosi tendencijų vertinimas, įmonės plėtros planų rengimas ir sudarymas;
 • rinkodaros priemonių vertinimas, parinkimas, rinkodaros plano kūrimas;
 • prekių paklausos, esamų ir potencialių pardavimo kanalų analizė, atranka, pardavimo planų rengimas;
 • asortimento atranka;
 • kainodaros strategijos formulavimas, kainų nustatymas, nuolaidų sistemos kūrimas;
 • prekių atsargų valdymas, likučių stebėjimas;
 • prekių pardavimo organizavimas, derybos su pirkėjais, sutarčių su pirkėjais sudarymas;
 • pasiūlymų pirkėjams rengimas;
 • ataskaitų bei konsultacijų teikimas įmonės viduje.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir  stambios gamybos, prekybos, paslaugų, logistikos, transporto, žemės ūkio, reklamos, turizmo, finansų ar kitokio verslo įmonės, valstybinės įstaigos ir organizacijos. Gali dirbti individualiai – kurti savo įmonę.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, kanceliarijos priemonės, klientų duomenų bazė, taikomosios programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti pardavimo atstovu. Sukaupęs darbo patirties asmuo gali vadovauti kitų pardavimo atstovų darbui, tapti pardavimų skyriaus vadovu. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo, turintis profesinio bakalauro diplomą, gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus reikalavimus, gali stoti į magistrantūros studijas. Gali dirbti individualiai – kurti savo įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, komandinis darbas, savikontrolė ir siekimas tobulėti, atsakingumas, prisitaikymas prie pokyčių, aktyvumas, derybiniai gebėjimai, verslumas, gebėjimas planuoti laiką, mandagumas, taktiškumas, entuziazmas, greita  reakcija, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų