Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atstovas spaudai

Pavadinimas anglų kalba

Spokesperson / Press Officer

Kodas

243208

Pogrupio pavadinimas

Viešųjų ryšių specialistai

Pogrupio kodas

2432

Pogrupio aprašymas

Viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas apie jas.

Atliekamos užduotys:

 • viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;

 • generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais;

 • viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas;

 • specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę;

 • atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas;

 • dalyvavimas verslo, visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant organizaciją;

 • nuotraukų ir kitos iliustruojamosios medžiagos užsakymas ir įsigijimas;

 • reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-04

Reikalinga kvalifikacija

Kvalifikacija įgyjama baigus komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene arba žurnalistikos srities studijų programas aukštosiose mokyklose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atstovauti įmonei, organizacijai ar jos vadovui viešai bendraujant su žiniasklaida, teikti visą reikalingą informaciją žurnalistams apie įmonės veiklą, jos parduodamas prekes ar paslaugas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės, organizacijos ar jos vadovo viešųjų ryšių strategijos ir taktinio plano kūrimas;
 • spaudos konferencijų ir informacinių susitikimų su žiniasklaida organizavimas;
 • pranešimų spaudai, straipsnių, interviu, viešųjų kalbų ir kitos informacinės medžiagos rengimas;
 • informacijos spaudos, radijo, TV ir interneto žurnalistams platinimas;
 • organizacijos ar įmonės atstovų interviu su žiniasklaidos priemonėms organizavimas;
 • žiniasklaidos rengiamos informacijos apie organizaciją ar įmonę koregavimas ir suderinimas;
 • žiniasklaidoje pasirodančios informacijos apie įmonę ar organizaciją stebėsena ir analizė;
 • kitų organizacijos narių konsultavimas bendravimo su žiniasklaida klausimais.
Potencialūs darbdaviaividutinės ir stambios viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organizacijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, diktofonas.
Profesinės perspektyvosVidurinės mokyklos ar kolegijos absolventas gali dirbti atstovo spaudai padėjėju, siekti universitetinio išsilavinimo ir tapti savarankišku atstovu spaudai. Išsilavinimą įgijęs atstovas spaudai gali pradėti savo verslą, dirbti pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą.  
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir pateikti išvadas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, komunikabilumas, strateginis mąstymas, kūrybingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis žurnalistikos, komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų