Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atstovas ryšiams su visuomene

Pavadinimas anglų kalba

Public relations officer

Kodas

243207

Pogrupio pavadinimas

Viešųjų ryšių specialistai

Pogrupio kodas

2432

Pogrupio aprašymas

Viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas apie jas.

Atliekamos užduotys:

 • viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;

 • generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais;

 • viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas;

 • specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę;

 • atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas;

 • dalyvavimas verslo, visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant organizaciją;

 • nuotraukų ir kitos iliustruojamosios medžiagos užsakymas ir įsigijimas;

 • reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-04

Reikalinga kvalifikacija

Kvalifikacija įgyjama baigus komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene arba žurnalistikos srities studijų programas aukštosiose mokyklose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atstovauti įmonei ar organizacijai kuriant ir plėtojant ryšius su visuomene, formuoti palankią reputaciją ir įvaizdį apie organizaciją, jos parduodamas prekes ir paslaugas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ryšių su visuomene strategijos ir planų rengimas bei įgyvendinimas;
 • viešosios informacijos apie įmonę ar organizaciją bei jų vykdomas veiklas rengimas ir platinimas;
 • viešosios nuomonės tyrimų organizavimas ir analizavimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su interesų grupėmis ir žiniasklaida;
 • viešųjų ryšių akcijų ir renginių organizavimas;
 • konsultacinių mokymų apie ryšių su visuomene veiklą organizavimas ir vedimas;
 • išorinės ir vidinės komunikacijos valdymas;
 • konfliktų su visuomene ir komunikacijos krizių valdymas.
Potencialūs darbdaviaiVidutinės ir stambios viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organizacijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymo informacinės sistemos. 
Profesinės perspektyvosVidurinės mokyklos ar kolegijos absolventas gali dirbti ryšių su visuomene specialisto asistentu, siekti universitetinio išsilavinimo ir tapti savarankišku ryšių su visuomene specialistu. Išsilavinimą įgijęs ir nuolat tobulėjantis specialistas gali kurti savo verslą, dirbti pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir pateikti išvadas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, komunikabilumas, strateginis mąstymas, kūrybingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis ryšių su visuomene, komunikacijos mokslų arba žurnalistikos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga