Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ryšių su žiniasklaida specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Media relations specialist

Kodas

243205

Pogrupio pavadinimas

Viešųjų ryšių specialistai

Pogrupio kodas

2432

Pogrupio aprašymas

Viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas apie jas.

Atliekamos užduotys:

 • viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;

 • generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais;

 • viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas;

 • specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę;

 • atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas;

 • dalyvavimas verslo, visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant organizaciją;

 • nuotraukų ir kitos iliustruojamosios medžiagos užsakymas ir įsigijimas;

 • reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-04

Reikalinga kvalifikacija

Kvalifikacija įgyjama baigus komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene arba žurnalistikos srities studijų programas aukštosiose mokyklose.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):megzti ir vystyti įmonės ar organizacijos ryšius su žiniasklaida, analizuoti žiniasklaidos rinką ir informaciją, skelbiamą apie įmonę ar organizaciją. 
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kontaktų su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas ir palaikymas;
 • žiniasklaidos atstovų duomenų bazės kūrimas ir tobulinimas;
 • spaudos konferencijų ir susitikimų su žiniasklaida organizavimas;
 • šviečiamųjų renginių, kelionių ir ekskursijų į organizaciją ar įmonę žurnalistams organizavimas;
 • organizacijos ar įmonės atstovų interviu su žiniasklaidos atstovais organizavimas;
 • pranešimų spaudai, straipsnių, interviu, viešųjų kalbų ir kitos informacinės medžiagos rengimas;
 • informacijos spaudos, radijo, TV ir interneto žurnalistams platinimas;
 • informacijos apie įmonę ar organizaciją, pasirodžiusios žiniasklaidoje, analizė;
 • žiniasklaidos rinkos stebėsena ir analizė.
Potencialūs darbdaviaiVidutinės ir stambios viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organizacijos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, žiniasklaidos kontaktų duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosVidurinės mokyklos ar kolegijos absolventas gali dirbti ryšių su žiniasklaida specialisto padėjėju, siekti universitetinio išsilavinimo ir tapti savarankišku ryšių su žiniasklaida specialistu. Stažą sukaupęs ir tobulėjantis specialistas gali kurti savo verslą, dirbti pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir pateikti išvadas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, komunikabilumas, strateginis mąstymas, kūrybingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis komunikacijos mokslų, ryšių su visuomene arba žurnalistikos srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų