Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Purchase specialist for goods and services

Kodas

243113

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-27

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti, verslo, prekybos verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikaciją, baigus kolegines studijų programas.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti prekių ir paslaugų pirkimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • prekių ir paslaugų paklausos vertinimas;
 • prekių ir paslaugų tiekėjų atranka;
 • prekių ir paslaugų asortimento formavimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su prekių ir paslaugų tiekėjais, derybų su jais dėl įsigyjamų prekių kiekybės ir kokybės, kainos, pristatymo terminų vedimas;
 • prekių ir paslaugų užsakymų rengimas;
 • pirkimo sutarčių parengimas, suderinimas ir pasirašymas;
 • pirkimo konkursų organizavimas;
 • prekių ir paslaugų tiekimo, prekių priėmimo organizavimas;
 • prekių atsargų kontrolė ir valdymas;
 • ataskaitų apie perkamas prekes ir paslaugas, jų kainas, likučius bei potencialą rengimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ar prekybos įmonės, valstybinės įstaigos ir organizacijos. Gali dirbti individualiai – steigti savo prekybos įmonę ar teikti konsultacijas.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, kanceliarijos priemonės, tiekėjų duomenų bazė, apskaitos ir kitos taikomosios programos (Rivilė, SAP, Axapta, Word, Excel ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti prekių ir paslaugų pirkimo specialistu. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti pirkimų skyriaus vadovu. Baigus prekybos vadybos studijų programą ir įgijus verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, komandinis darbas, savikontrolė ir siekimas tobulėti, atsakingumas, prisitaikymas prie pokyčių, iniciatyvumas, derybiniai gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, įžvalgumas, analitinis mąstymas, verslumas, gebėjimas planuoti laiką, mandagumas, taktiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų