Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vežimo specialistas [vadybininkas]

Pavadinimas anglų kalba

Transportation specialist (manager)

Kodas

243112

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti bei koordinuoti prekių pristatymą į sandėlius bei jų išvežiojimą klientams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tinkamiausių prekių išvežiojimo būdų bei priemonių parinkimas;
 • krovinių logistikos koordinavimas bei priežiūra, krovinių išvežiojimo veiksmų suderinimas su tiekėjais, vežėjais bei sandėliavimo tarnybomis;
 • prekių išvežiojimo procesų įmonėje analizė bei rekomendacijų jiems tobulinti teikimas;
 • krovinių gabenimo, priėmimo bei išdavimo dokumentų rengimas;
 • įmonės klientų poreikių, susijusių su prekių pristatymu, analizavimas;
 • prekių išvežiojimo kaštų vertinimas bei pasiūlymų taupyti kaštus teikimas;
 • užsakymų įvykdymo duomenų analizė bei rekomendacijų teikimas, kaip užtikrinti didesnį klientų pasitenkinimą.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės įvairių pramonės šakų gamybos ar prekybos įmonės, logistikos centrai ir įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), teikėjų įmonių bei vežėjų duomenų bazė, krovinių gabenimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos bei kitų šalių teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti vežimo specialistu (vadybininku). Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti skyriaus vadovu. Baigus marketingo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – teikti konsultacines paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kompiuterinis raštingumas, savikontrolė ir siekis tobulėti, atsakingumas, savarankiškumas, lankstumas, mandagumas, sąžiningumas, kruopštumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, įžvalgumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujama profesinio mokymo diplomo ar pažymėjimo.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų