Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Produkto vadybininkas

Pavadinimas anglų kalba

Product manager

Kodas

243111

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Vadybininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus kolegines arba universitetines studijas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):pateikti produktą į rinką, organizuoti ir koordinuoti produkto reklamą, produkto pristatymą bei jo pardavimą vartotojams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės produktų pardavimų organizavimas, užsakymų tvarkymas, pardavimo dokumentų ruošimas, prekių, palankiomis įmonei sąlygomis, pardavimas, sutarčių pasirašymas, pardavimų ataskaitų rengimas;
 • produktų pardavimų planavimas;
 • produkto pardavimo procesų valdymas, savalaikis klientų informavimas apie kainų, asortimento bei prekybos sąlygų pasikeitimus, klientų atsiskaitymų sekimas, produkto pardavimo operacijų kontroliavimas ir tobulinimas;
 • produkto rinkodaros planų rengimas, pasiūlymų dėl pardavimo rėmimo akcijų bei darbo sąlygų su reklamos gamintojais teikimas, informacinių pranešimų žiniasklaidoje, susijusių su produktu ir rinka, kuriai atstovauja, sekimas ir fiksavimas;
 • kainodaros ir sąnaudų apskaitos valdymas ir organizavimas;
 • santykių su klientais valdymas, efektyvių darbo ryšių kūrimas, palaikymas bei tvirtinimas, nuoseklus ryšių su esamais klientais palaikymas, aktyvi naujų klientų paieška bei pritraukimas, klientų techniniais klausimais vizitavimas ir konsultavimas, informacijos, susijusios su parduodamu produktu, bei reklaminės medžiagos klientams pateikimas.
Potencialūs darbdaviaiMažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse, verslo įmonėse.
Darbo priemonėsKompiuteris, telekomunikacijos ir ryšių įranga, automobilis, informacinė, reklaminė medžiaga, kanceliarinės priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti produkto, prekybos, pardavimo vadybininku, projektų vadovu. Įgijęs darbo patirties, gali eiti pardavimo, rinkodaros padalinio vadovo pareigas. Iniciatyvus darbuotojas gali steigti privačią prekybos įmonę. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Gali įgyti daugiau žinių studijuodamas aukštojoje universitetinėje mokykloje pagal vadybos krypties studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, gebėjimas organizuoti ir vadovauti, atsakingumas, mokėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas dirbti komandoje, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, gebėjimas dirbti su informacija, kūrybingumas, savarankiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuota, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga