Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sutarčių inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Contracts engineer

Kodas

243110

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):užtikrinti sėkmingą sutarčių vykdymą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medžiagų, įrangos, paslaugų parinkimas pagal sutarties objektą;
 • sąnaudų įvertinimas, siekiant nustatyti sutarties įvykdymo kainą;
 • darbo planavimas, užtikrinant projekto realizavimą numatytų planų požiūriu;
 • pasiūlų reklamavimas.
Potencialūs darbdaviaiProjektų rengimo ir įgyvendinimo įmonės, gamybos, tyrimų ir technines paslaugas teikiančios įmonės, kitos įmonės, kurių veikla susijusi su sutarčių sudarymu ir jų vykdymu.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, (kompiuteris, spausdintuvas, skeneris, telefonas, faksas, internetas, kompiuterinės programos ir kt.), kanceliarinės prekės, duomenų bazės, teisės aktai, dokumentų rengimo taisyklės, techniniai standartai ir instrukcijos, apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti sutarčių, planavimo, sąnaudų, pardavimo inžinieriumi, specialistu, projektų vadovu. Iniciatyvus ir verslus specialistas gali dirbti individualiai pagal sutartį projekto laikotarpiu, gali steigti savo įmonę. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijas tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities, statybos inžinerijos, pramonės inžinerijos ir pan. studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis, praktinis mąstymas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, domėjimasis naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis, techniniai gabumai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis išsilavinimas

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų