Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Turizmo vadybininkas

Pavadinimas anglų kalba

Tourism manager

Kodas

243109

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.

Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglametntuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti atvykstamąjį, išvykstamąjį ir vietinį turizmą, kurti ir realizuoti turizmo paslaugas, valdyti turizmo paslaugų pardavimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • turizmo produkto kūrimas ir kainodaros sudarymas atsižvelgiant į turizmo rinkos tyrimus;
 • organizuotų kelionių ir atskirų turizmo paslaugų rezervavimas bei pardavimas;
 • klientų konsultavimas ir informacijos teikimas apie organizuotą kelionę ir atskiras turizmo paslaugas, sienų kirtimo tvarką, reikalingus kelionės dokumentus;
 • vadovavimas turistinei grupei, informacijos teikimas, iškylančių organizacinių klausimų sprendimas, dokumentų tvarkymas kelionės metu;
 • darbo organizavimas ir planavimas turizmo įmonėje kontroliuojant ir užtikrinant  įmonės veiklos kokybę.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės teikiančios kelionių organizavimo paslaugas, kelionių organizatoriai, kelionių agentūros, turizmo informacijos centrai, valstybinės turizmo institucijos. Gali kurti savo verslą.
Darbo priemonėsKompiuteris, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, informaciniai leidiniai, specialios kompiuterinės programos, klientų duomenų bazės, kasos aparatas, buhalterinės apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją turizmo vadybininkai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Turintieji vidurinį išsilavinimą gali studijuoti vadybos krypties studijų programas aukštosiose mokyklose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju arba kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų gebėjimai, matematiniai gebėjimai, derybiniai gebėjimai, probleminių situacijų sprendimo gebėjimai, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, analitinis ir loginis mąstymas, iniciatyvumas, paslaugumas, atsakingumas, kūrybingumas, sąžiningumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga