Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Rinkodaros specialistas [vadybininkas]

Pavadinimas anglų kalba

Marketing specialist (manager)

Kodas

243106

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus kolegines studijų programas, rinkodaros bakalauro, ekonomikos magistro, rinkodaros magistro, tarptautinės rinkodaros magistro kvalifikacinius laipsnius, baigus universitetines studijų programas.​​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, įgyvendinti ir vertinti rinkodaros planus ir projektus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • verslo aplinkos ir įmonės galimybių vertinimas;
 • marketingo tyrimų atlikimas, jų duomenų aiškinimas, taikymas praktinėje veikloje;
 • rinkodaros informacijos kaupimas, sisteminimas ir apibendrinimas, rinkodaros ataskaitų rengimas;
 • rinkodaros elementų valdymas – prekių ar paslaugų kūrimas ir tobulinimas, jų kainų nustatymas, rėmimo priemonių, pardavimo kanalų parinkimas;
 • bendravimas su verslo partneriais ir konkurentais;
 • naujo produkto įvedimo į rinką galimybių vertinimas bei su naujų produktų įvedimu susijusių sprendimų priėmimas;
 • rėmimo priemonių įgyvendinimas ir priežiūra, jų efektyvumo vertinimas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios gamybos ar prekybos įmonės, reklamos agentūros, rinkos tyrimus atliekančios įmonės, konsultacinės įmonės, verslo įmonių asociacijos. Gali dirbti individualiai – teikti konsultacines paslaugas, steigti reklamos agentūrą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, kanceliarijos priemonės, rinkos tyrimų duomenų bazė, statistikos departamento duomenų bazė, įmonės klientų ir rinkodaros paslaugas teikiančių įmonių duomenų bazė, grafinės dizaino programos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti rinkodaros specialistu (vadybininku). Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų asmuo gali tapti rinkodaros skyriaus vadovu. Baigus marketingo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kompiuterinis raštingumas, savikontrolė ir siekis tobulėti, atsakingumas, savarankiškumas, lankstumas, mandagumas, sąžiningumas, kruopštumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, domėjimasis vartotojų elgsena, įžvalgumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga