Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pardavimo vadybininkas

Pavadinimas anglų kalba

Sales manager

Kodas

243105

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.

Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;
 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;
 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;
 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;
 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;
 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;
 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;
 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;
 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti ir valdyti įmonės teikiamų paslaugų bei produktų pardavimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gaminių, produktų, paslaugų pardavimo įmonei palankiomis sąlygomis organizavimas;
 • esamų verslo ryšių palaikymas ir naujų pardavimo galimybių paieška, įmonės paslaugų ar produktų pristatymų organizavimas;
 • klientų konsultavimas ir su parduodamu produktu susijusios informacijos teikimas;
 • įmonės įvaizdžio ir prekybos politikos formavimas, parenkant prekybos ir reklamos būdus, sudarant kainodarą bei numatant plėtros perspektyvas;  
 • rinkos tyrimas, užsakovų ir tiekėjų pasiūlymų, konkurentų veiklos ir siūlomų paslaugų specifikos analizė;
 • vartotojų poreikių, preferencijų, pasirinkimui įtakos turinčių veiksnių analizė;
 • klientų atsiskaitymų už suteiktas paslaugas ir tiekiamus gaminius kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiPramonės įmonės, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės, tarptautinių kompanijų atstovybės, valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, informaciniai leidiniai, specialios kompiuterinės programos, klientų duomenų bazės, kasos aparatas, buhalterinės apskaitos dokumentai.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją pardavimo vadybininkai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Turintieji vidurinį išsilavinimą, gali studijuoti vadybos krypties studijų programas aukštosiose mokyklose. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu. Gali dirbti samdomu darbuotoju arba vykdyti individualią veiklą, kurti savo verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, iniciatyvumas,  komunikabilumas, derybiniai gebėjimai, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų ir  matematiniai gebėjimai, probleminių situacijų sprendimo ir darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, paslaugumas, atsakingumas, kūrybingumas, sąžiningumas, organizuotumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga