Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Logistikos specialistas [vadybininkas]

Pavadinimas anglų kalba

Logistics specialist (manager)

Kodas

243103

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti, rengti, organizuoti ir koordinuoti efektyvų krovinių sandėliavimą, vežimą ir paskirstymą, klientų aptarnavimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • prekių ir medžiagų sandėliavimo, vežimo ir paskirstymo planavimas, organizavimas ir vykdymas;
 • įmonės užsakymų, įmonės veiklos, prekių srautų, pardavimų, vežimų, sandėliavimo tvarkymas;
 • rinkos tyrimas, paslaugų pasiūlos ir paklausos nustatymas, konkurentų veiklos ir kainų politikos analizė;
 • paslaugų planavimas, darbų atlikimo grafiko sudarymas, transporto priemonių maršrutų planavimas;
 • tarptautinių krovinių ir keleivių vežimo organizavimas;
 • paslaugų kainos nustatymas, transporto, prekių sandėliavimo ir kt. išlaidų apskaičiavimas;
 • krovinį lydinčių ar kitų pervežimo dokumentų rengimas;
 • sekimas, kad kroviniai būtų pristatyti laiku ir saugiai;
 • įmonės ir paslaugų reklama, partnerių paieška ir derybos su jais;
 • darbuotojų paieška, samdymas, vadovavimas jiems, įmonės dokumentacijos tvarkymas, veiklos rezultatų apibendrinimas;
 • klientų konsultavimas logistikos klausimais.
Potencialūs darbdaviaiGamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, automobilių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonės ar įmonių tiekimo ir realizavimo padaliniai, ekspedicines transporto paslaugas teikiančios įmonės.
Darbo priemonėsBiuro ir organizacinė technika (pvz., telefonas, faksas, kopijavimo ir kt. technika), kompiuteris.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti logistikos specialistu, logistikos vadybininku. Įgiję patirties ir papildomų kompetencijų gali dirbti logistikos padalinio ar logistikos įmonės projekto vadovu, vadovu. Gali kurtis nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakomybė, organizaciniai ir planavimo gebėjimai, geri bendravimo įgūdžiai, lankstumas, gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, loginis, greitas mąstymas, gera atmintis, gebėjimas paskirstyti dėmesį, informacijos paieškos ir analizės gebėjimai, atsparumas stresui, gebėjimas spręsti problemas, užsienio kalbų žinios.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama.

Vaizdinė medžiaga