Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Reklamos kampanijų organizatorius

Pavadinimas anglų kalba

Advertising campaign organiser

Kodas

243101

Pogrupio pavadinimas

Reklamos ir rinkodaros specialistai

Pogrupio kodas

2431

Pogrupio aprašymas

Reklamos ir rinkodaros specialistai rengia ir koordinuoja reklamos strategiją ir kampanijas, nustato naujoms prekėms ir paslaugoms tinkamą rinką, nustato ir plėtoja naujų ir esamų prekių bei paslaugų rinkos galimybes.
Atliekamos užduotys:

 • reklamos politikos krypčių ir kampanijų, padedančių siekti pardavimo tikslų, planavimas, rengimas ir organizavimas;

 • vadovų ir klientų konsultavimas strategijų ir kampanijų, skirtų tikslinėms rinkoms pasiekti, vartotojų informuotumui didinti ir prekių ir paslaugų ypatybėms veiksmingai reklamuoti;

 • reklaminių tekstų ir tekstų žiniasklaidos priemonėms rašymas, reklamos televizijoje ir filmų kūrimo, reklamos skelbimo žiniasklaidos priemonėse organizavimas;

 • duomenų apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, rinkimas ir analizė;

 • esamų ir būsimų vartotojų polinkių aiškinimasis ir prognozavimas;

 • galimos naujų prekių ir paslaugų paklausos ir rinkos ypatybių tyrimas;

 • verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant ir įgyvendinant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas;

 • rinkos tyrimų užsakymas ir atlikimas, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes;

 • konsultavimas visų tokių rinkodaros elementų, kaip gaminių asortimento, reklamos ir pardavimo skatinimo, pardavimo ir platinimo kanalų, klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti reklamos profesinio bakalauro, rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, rinkodaros bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti, rengti ir organizuoti efektyvias reklamos kampanijas, skirtas informuoti vartotojus apie prekes arba paslaugas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • prekių ir paslaugų rinkos tyrimų plano parengimas, tyrimo metodų parinkimas, tyrimo organizavimas, duomenų analizė ir ataskaitos parengimas;
 • reklamos kampanijos strategijos ir taktinio įgyvendinimo plano rengimas;
 • reklamos kampanijų tikslų suformulavimas, formų ir būdų atranka;
 • reklamos kampanijai reikalingų išteklių numatymas ir apskaičiavimas;
 • reklamos kampanijų biudžeto paskaičiavimas, laiko planavimas;
 • suplanuotų reklamos kampanijų pristatymas klientams, pardavimas ir įgyvendinimas;
 • bendravimas su reklamų gamintojais ir įgyvendintojais, gamintojų ir klientų interesų suderinimas;
 • įgyvendintų reklamos kampanijų ir pasiektų tikslų analizė, ataskaitos parengimas bei pristatymas užsakovams.
Potencialūs darbdaviaiĮvairios Lietuvos ir užsienio rinkodaros, reklamos, viešųjų ryšių, leidybinės, dizaino, renginių planavimo įmonės, kūrybinius projektus įgyvendinančių įmonių ir įstaigų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, fakso aparatas, įvairi programinė įranga, skirta atlikti rinkos tyrimus, kurti ir analizuoti reklamos kampanijas, vertinti jų efektyvumą ir vartotojų lūkesčius. 
Profesinės perspektyvosReklamos kampanijų organizatoriaus kvalifikacija įgyjama baigus reklamos vadybos studijų programą universitete arba kolegijoje ir įgijus rinkodaros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų magistro programą. Įgijęs praktinės patirties, toks asmuo gali pradėti savo verslą, įkurti savo reklamos įmonę.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas generuoti idėjas ir valdyti informaciją, verslo aplinkos pažinimas, verslumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, gebėjimas kurti ir valdyti projektus, analitiniai ir strateginio planavimo įgūdžiai, geri organizavimo ir planavimo, problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis koleginis ar universitetinis išsilavinimas reklamos vadybos studijų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų