Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybinio mokymo meistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of production training

Kodas

242404

Pogrupio pavadinimas

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

Pogrupio kodas

2424

Pogrupio aprašymas

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina mokymo ir tobulinimo programas, siekdami užtikrinti, kad vadovybė ir darbuotojai įgytų įgūdžių ir lavintų gebėjimus, kurių organizacijoms reikia, kad būtų pasiekti jų tikslai.
Atliekamos užduotys:

 • mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;

 • žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslų nustatymas ir mokymosi rezultatų vertinimas;

 • mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinė medžiaga, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai ir papildomos literatūros nuorodos, rengimas ir sudarymas;

 • individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas, taip pat pagalba per seminarus, posėdžius, pristatymus ir konferencijas;

 • ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant parengti specialaus mokymo ir tobulinimo programas;

 • vidinio ir išorinio mokymo ir tobulinimo skatinimas, taip pat šios skatinamosios veiklos vertinimas;

 • nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena ir jo vykdymas, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;

 • papildomos medžiagos rinkimas, tyrimas ir analizė, siekiant suprasti įvairias temas ir sistemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti ir organizuoti praktinių kompetencijų ugdymą gamybos procese siekiant efektyvių besimokančiųjų veiklos rezultatų.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • praktinio mokymo organizavimas ir planavimas, pagalba besimokantiems siejant teorines žinias su praktine veikla, laikantis mokymo plano, programos ar jos modulio reikalavimų;
 • darbo operacijų ugdymo dalyviams demonstravimas praktiškai naudojant įvairius technikos įrenginius, atitinkančius besimokančiųjų specializaciją, pvz., metalo, medžio apdirbimo stakles;
 • besimokančiųjų darbų saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų darbo procese užtikrinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais panašios srities profesijos mokytojais.
Potencialūs darbdaviaiProfesinės, aukštosios mokyklos, darbo rinkos mokymo centrai.
Darbo priemonėsGamybinė technika ir staklės (medžio, metalo apdirbimo ir kt.), modernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosGamybinio mokymo meistras gali dirbti profesinėse, aukštosiose mokyklose ar darbo rinkos mokymo centruose Galima studijuoti skirtingų mokslo sričių studijų programose (dažniausiai technologijos mokslų srities). Svarbiausias reikalavimas - turi savo specializacijos praktinių gebėjimų. Kvalifikaciją galima kelti įvairiuose kursuose, dirbant.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, tolerantiškumas, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėjimas valdyti auditoriją, nekonfliktiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas aiškiai reikšti savo mintis, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas greitai ir lanksčiai prisitaikyti rinkos sąlygų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

​​

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų