Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Profesijos konsultantas

Pavadinimas anglų kalba

Profession consultant

Kodas

242316

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

  • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

  • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

  • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

  • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

  • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Socialinis pedagogas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):padėti asmeniui priimti motyvuotą ir racionalų profesinį sprendimą, siekiant suderinti individualius asmenybės saviraiškos ir tobulėjimo poreikius su profesiniais darbo rinkos reikalavimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • asmenų konsultavimas priimant sprendimus dėl profesijos pasirinkimo padedant atskleisti jų asmenines galimybes, suteikiant reikiamą informaciją, rekomendacijas, siekiant padėti apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ar persikvalifikavimo;
  • žmonių socialinio aktyvumo ir atsakomybės už savo profesinę veiklą skatinimas siekiant išvengti socialinės atskirties;
  • nuolatinis  informacijos kaupimas apie įvairias studijų programas, darbe naudojamų profesijų informacinių leidinių, įvairių profesijų darbuotojų poreikį regionuose ir pan.;
  • bendradarbiavimas su kitais asmenų įdarbinimo, konsultavimo ar darbo rinkos stebėsenos specialistais. 
Potencialūs darbdaviaiBendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo pagalbos tarnybos, darbo biržos, darbo  rinkos mokymo ir konsultavimo centrai, privačios agentūros.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, profesijų informaciniai leidiniai ir biuleteniai.
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti profesijos konsultantu galima studijuoti socialinių mokslų studijų srities universitetines studijų programas. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose arba rinktis Karjeros projektavimo magistrantūros programą, kurią baigus galima dirbti įvairiose švietimo įstaigose, darbo rinkos institucijose, darbo biržose, profesinio ir karjeros konsultavimo centruose ir pan.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, tolerantiškumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti, gebėjimas sklandžiai ir aiškiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštais (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų