Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas}

Pavadinimas anglų kalba

Research associate (staff, vocational guidance)

Kodas

242315

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

 • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

 • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

 • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

 • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams personalo, profesinio orientavimo srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fundamentinių ir taikomųjų tyrimų personalo vertinimo, vystymo (ar pan.) ir / ar profesinio orientavimo tematika atlikimas, šalies ir užsienio mokslininkų  mokslinės literatūros, kitų informacijos šaltinių analizavimas;
 • mokslo straipsnių pristatant naujas koncepcijas rengimas, tyrimų rezultatų sklaida mokslo ar mokslo populiarinimo leidiniuose, nacionalinėse bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose;
 • personalo, profesinio orientavimo mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių nacionalinių ir tarptautinių projektų personalo vystymo ar pan., profesinio orientavimo tematika rengimas, organizavimas ir vykdymas, jų rezultatų viešinimas;
 • personalo, profesinio orientavimo mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • bendradarbiavimas ir / ar veikla mokslo asociacijose, įvairiose tarptautinėse organizacijose.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai ir centrai, personalo atrankos, konsultacijų agentūros.
Darbo priemonėsMokslinės literatūros šaltiniai ir bazės, modernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos bei programos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosMokslo darbuotojai dirba kaip personalo vertinimo, vystymo (ar pan.) ir profesinio orientavimo tyrėjai ir kūrėjai, kurie skleidžia nagrinėjamos tematikos teorines ir praktines inovacijas, analizuoja užsienio šalių mokslininkų patirtį, rengia mokslinius straipsnius, projektus. Mokslo darbuotojai turi turėti ne žemesnį kaip magistro laipsnį (ekonomikos, vadybos ar kitos studijų krypties). Studijas galima tęsti socialinių mokslų studijų srities doktorantūroje. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, kūrybingumas, gebėjimas komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti, dirbti komandoje, sklandus ir argumentuotas minčių dėstymas žodžiu ir raštu, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.​

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų