Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Personalo atrankos specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Personnel selection specialist

Kodas

242314

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

 • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

 • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

 • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

 • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):atlikti naujo darbuotojo atranką siekiant kuo efektyvesnio jo indėlio į įmonės / įstaigos veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • personalo paieškos darbo skelbimų parengimas ir skelbimas;
 • gautų CV ir motyvacijos laiškų analizavimas, rūšiavimas ir vertinimas;
 • įvairių personalo atrankos metodų (interviu / pokalbiai (telefonu, tiesiogiai susitikus ir / arba naudojant vaizdo, informacines technologijas), testai, rekomendacijos) naudojimas siekiant atrinkti kuo tinkamesnį kandidatą;
 • taikymas ir naudojimas specifinių testų (atsižvelgiant į pareigų pobūdį, pavyzdžiui, kalbų lygio, streso ir pan.) siekiant atskleisti kandidato potencialą darbinėms užduotims atlikti;
 • personalo atrankos metodais surinktų ir gautų rezultatų analizavimas, grupavimas, duomenų apibendrinimas, išvadų formulavimas ir pateikimas;
 • glaudus ir nešališkas bendradarbiavimas su klientais, kitais darbo rinkos stebėsenos, atrankos ar pan. specialistais atrenkant tinkamą personalą.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir verslo organizacijos, personalo paieškos, atrankos, konsultacijų įmonės.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, profesinė literatūra (psichologinė, tyrimų atlikimų ir kt.).
Profesinės perspektyvosPersonalo atrankos specialistai padeda atrinkti tinkamus darbo vietai, pareigoms specialistus. Studijuoti galima socialinių mokslų studijų srities vadybos, psichologijos ar kt. krypčių universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):
 • gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą,
  užsienio kalbų mokėjimas, įžvalgumas, smalsumas, gebėjimas klausyti bei komunikuoti, etiškumas, nešališkumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų