Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Profesinio orientavimo konsultantas

Pavadinimas anglų kalba

Vocational guidance consultant

Kodas

242310

Pogrupio pavadinimas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

Pogrupio kodas

2423

Pogrupio aprašymas

Personalo ir profesinio orientavimo specialistai teikia profesionaliąsias su personalo politika susijusias tokias verslo paslaugas, kaip darbuotojų samda ar tobulinimas, profesijų analizė ir profesinis orientavimas.
Atliekamos užduotys:

  • konsultavimas personalo funkcijų, susijusių su darbuotojų samda, stažuotėmis, mokymais, paaukštinimu, kompensavimu, darbuotojų ir vadovybės santykių ar kitų personalo politikos sričių klausimais, taip pat šių funkcijų atlikimas;

  • įmonėje atliekamų darbų tyrimas ir analizė, taikant įvairias priemones, įskaitant pokalbius su darbuotojais, jų vadovais ir įmonės vadovybe, taip pat išsamus pareigų, darbo ar profesijų aprašymas, remiantis gauta informacija;

  • profesinės informacijos rengimas ar darbas su profesijų klasifikavimo sistemomis;

  • konsultavimas pirmiau minėtų ir kitų darbinės bei profesinės analizės klausimais tokių sričių, kaip personalo administravimas, darbo išteklių tyrimai ir planavimas, mokymai ar profesinė informacija ir profesinis orientavimas, ir šių sričių darbas;

  • asmenų konsultavimas įsidarbinimo, karjeros pasirinkimo galimybių ir tolesnio švietimo ar mokymo, kurio gali reikėti, klausimais ir jų tyrimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-17

Reikalinga kvalifikacija

Socialinis pedagogas, kvalifikacija įgyjama baigus universitetines studijų programas.​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rinkti, tvarkyti ir teikti profesinio orientavimo žinias profesinio informavimo tikslinėms grupėms ar atskiriems klientams remiantis naujausia informacija informacinėse sistemose ir profesinio informavimo šaltiniuose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • profesinio informavimo medžiagos rinkimas ir tvarkymas, profesinio informavimo šaltinių sisteminimas;
  • pažintinės informacijos apie darbo rinką, profesijas ir/ar kvalifikacijas, jų įgijimo sąlygas, specialybes,  mokymo ir studijų sistemą, priėmimo sąlygas, tolesnio mokymosi galimybes ir kt. teikimas;
  • renginių ir mokymo seminarų profesinio informavimo klausimais mokinių tėvams, pedagogams inicijavimas, organizavimas;
  • bendradarbiavimas su mokyklos administracija, mokytojais, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais;
  • dokumentų, susijusių su profesiniu orientavimu, pildymas ir tvarkymas.
Potencialūs darbdaviaiBendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo pagalbos tarnybos, darbo biržos, privačios agentūros.
Darbo priemonėsModernios kompiuterinės ir komunikacinės technologijos, interneto prieiga, profesijų informaciniai leidiniai, informacinės sistemos (AIKOS (Atviroji informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema), "Mukis" ir kt.).
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti profesinio orientavimo konsultantu galima studijuoti socialinių mokslų studijų srities universitetines studijų programose. Studijas galima tęsti atitinkamos krypties magistrantūros studijų programose arba rinktis Karjeros projektavimo magistrantūros programą, kurią baigus galima dirbti įvairiose švietimo įstaigose, darbo rinkos institucijose, profesinio ir karjeros konsultavimo centruose ir pan.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, tolerantiškumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti, gebėjimas sklandžiai ir aiškiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų